Gå til hovedinnhold

Bjarte Bogstad

HI 036530
Forsker
Telefon: 92422352
Avdeling: Bunnfisk

Arbeidsområde

Hovedsaklig arbeider jeg med  bestandsvurdering, bestandsrådgiving og bestandsinteraksjoner for fiskebestander i  Barentshavet, med spesiell vekt på torsk og lodde.

Curriculum Vitae

Mange års erfaring innan bestandsvurdering og rådgjeving for fiskebestandar i Barentshavet -spesielt torsk, lodde og hyse. Bestandsansvarleg for nordaust-arktisk torsk (torsk i Barentshavet). Har leia fleire ICES arbeidsgrupper. Deltatt i norsk-russisk fiskerikommisjon kvart år sidan 2010. Har forska mykje på bestandsinteraksjonar i Barentshavet, spesielt torsk-lodde-sild og sjøpattedyr-fisk. Lang erfaring med samarbeid med det russiske Havforskingsinstituttet PINRO i Murmansk, mellom anna som ansvarleg for felles database for mageinnhaldet hos fisk.
Leiar i Havforskerlaget (lokalavdeling av Forskerforbundet) frå og med 2015.

Utdannelse:

Cand. Scient fra Universitetet i Bergen 1986. Hovedfag i anvendt matematikk (hydrodynamikk), med matematikk, informatikk og fysikk i fagkretsen.
Dr. scient fra Universitetet i Bergen 1997.

Praksis: Fra 1988 ansatt ved Havforskningsinstituttet, nå fast ansatt som forsker 1183. Fram til 1997 var jeg i hovedsak tilknyttet arbeidet med utvikling av en flerbestandsmodell for Barentshavet (MULTSPEC). Jeg har arbeidet med modellering, programmering og tilrettelegging av data for denne og andre bestandsmodeller, blant annet Fleksibest/Gadget. Jeg har også gjennom mange år deltatt i bestandsvurderingen av de viktigste artene i Barentshavet/Norskehavet (torsk, hyse, sei, uer, blåkveite, sild, lodde) gjennom deltagelse i ICES arbeidsgrupper. En viktig del av arbeidet her har vært å bruke resultatene fra flerbestandsforskningen i bestandsvurdering av torsk, hyse, sild og lodde. Fra 2010 til 2015 var jeg formann i ICES Arctic Fisheries Working Group (AFWG), som gjør bestandsberegninger for bunnfisk og lodde i Barentshavet, og deltar i de årlige fiskeriforhandlingene med Russland.  Jeg har også vært sentral i samarbeidet med PINRO i Murmansk gjennom mange år, og har blant annet hatt ansvaret for den felles norsk-russiske magedatabasen. Videre har jeg publisert en god del artikler om økologien på de høyere trofiske nivå i Barentshavet.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Distribution of rorquals and Atlantic cod in relation to their prey in the Norwegian high Arctic

Hiroko K. Solvang, Tore Haug, Tor Knutsen, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Siri Hartvedt, Nils Øien, Ulf Lindstrøm
Polar Biology 44 p. 761-782
2020

An appraisal of the drivers of Norwegian spring‐spawning herring (Clupea harengus) recruitment

Théo Garcia, Benjamin Planque, Per Arneberg, Bjarte Bogstad, Øystein Skagseth, Maik Tiedemann
Fisheries Oceanography
2020

Match-mismatch dynamics in the Norwegian-Barents Sea system

Ana Sofia De Araújo Ferreira, Leif Christian Stige, Anna B. Neuheimer, Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Irina Prokopchuk, Joel Marcel Durant
Marine Ecology Progress Series 650 p. 81-94
2019

Barents Sea cod (Gadus morhua) diet composition: long-term interannual, seasonal, and ontogenetic patterns

Rebecca Emma Holt, Bjarte Bogstad, Joel Marcel Durant, Andrey Dolgov, Geir Ottersen
ICES Journal of Marine Science 76 p. 1641-1652
2018

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock.

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum, Geir Ottersen
PLOS ONE 13 p. 1-13
2018

Predator-prey interactions cause apparent competition between marine zooplankton groups

Leif Christian Stige, Kristina Øie Kvile, Bjarte Bogstad, Øystein Langangen
Ecology 99 p. 632-641
2018

Observations of biota in Stepovogo Fjord, Novaya Zemlya, a former dumping site for radioactive waste

Hilde Elise Heldal, Bjarte Bogstad, Andrey V. Dolgov, Justin P. Gwynn, Hans-Christian Teien
Polar Biology 41 p. 115-124
2017

Cod diet as an indicator of Ctenophora abundance dynamics in the Barents Sea

Elena Eriksen, Bjarte Bogstad, Andrey V. Dolgov, Inger Marie Beck
Marine Ecology Progress Series 591 p. 87-100
2017

The effects of oil spills on marine fish: Implications of spatial variation in natural mortality

Øystein Langangen, Erik Joel Steinar Olsen, Leif Christian Stige, Jan Philipp Ohlberger, Natalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Bjarte Bogstad, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann
Marine Pollution Bulletin 119 p. 102-109
2017

Effect of a fish stock's demographic structure on offspring survival and sensitivity to climate

Leif Christian Stige, Natalya Yaragina, Øystein Langangen, Bjarte Bogstad, Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 p. 1347-1352
2017

Future harvest of living resources in the Arctic Ocean north of the Nordic and Barents Seas: A review of possibilities and constraints

Tore Haug, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Harald Gjøsæter, Elvar H. Hallfredsson, Åge Sigurd Høines, Alf Håkon Hoel, Randi Brunvær Ingvaldsen, Lis Lindal Jørgensen, Tor Knutsen, Harald Loeng, Lars Johan Naustvoll, Ingolf Røttingen, Knut Sunnanå
Fisheries Research 188 p. 38-57
2016

A trans-Atlantic examination of haddock Melanogrammus aeglefinus food habits

Jamie Tam, Jason S. Link, Scott I. Large, Bjarte Bogstad, Alida Bundy, Adam M. Cook, Gjert Endre Dingsør, Andrey V. Dolgov, Daniel Howell, Alexander Kempf, John K. Pinnegar, Anna Rindorf, Sabine Schückel, Anne F. Sell, BE Smith
Journal of Fish Biology 88 p. 2203-2218
2016

Balanced harvesting in a variable and uncertain world – a case study from the Barents Sea.

Daniel Howell, Cecilie Hansen, Bjarte Bogstad, Mette Skern-Mauritzen
ICES Journal of Marine Science 73 p. 1623-1631
2016

Predation on early life stages is decisive for year-class strength in the Barents Sea capelin (Mallotus villosus) stock

Harald Gjøsæter, Elvar H. Hallfredsson, Nina Mikkelsen, Bjarte Bogstad, Torstein Pedersen
ICES Journal of Marine Science 73 p. 182-195
2015

The early life-history dynamics of Northeast Arctic cod: levels of natural mortality and abundance during the first three years of life.

Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Richard David Marriott Nash
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73 p. 246-256
2015

A review of the battle for food in the Barents Sea: cod vs. marine mammals

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Tore Haug, Ulf Lindstrøm
Frontiers in Ecology and Evolution
2015

Combined statistical and mechanistic modelling suggests food and temperature effects on survival of early life stages of Northeast Arctic cod (Gadus morhua)

Leif Christian Stige, Øystein Langangen, Nathalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann
Progress in Oceanography 134 p. 138-151
2015

The "Discard Ban Package": Experiences in efforts to improve the exploitation patterns in Norwegian fisheries

Peter Gullestad, Geir Blom, Gunnstein Bakke, Bjarte Bogstad
Marine Policy 54 p. 1-9
2015

A retrospective evaluation of the Barents Sea capelin management advice

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland, Sam Subbey
Marine Biology Research 11 p. 135-143
2014

The Barents Sea Ecosystem Survey: the way forward to monitor the ecosystem

Elena Eriksen, Dmitry Prozorkevich, Harald Gjøsæter, Tatiana Prokhorova, Yuri A. Kovalev, Jon Helge Vølstad, Hein Rune Skjoldal, Edda Johannesen, Michael Robert Pennington, Bjarte Bogstad, Rupert Wienerroither, Knut Sunnanå
IMR/PINRO Joint Report Series 4
2014

Synergies between climate and management for Atlantic cod fisheries at high latitudes

Olav Sigurd Kjesbu, Bjarte Bogstad, Jennifer Ann Devine, Harald Gjøsæter, Daniel Howell, Randi Ingvaldsen, Richard David Marriott Nash, Jon Egil Skjæraasen
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 p. 3478-3483
2014

A review of early life history dynamics of Barents Sea cod (Gadus morhua)

Geir Ottersen, Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Leif Christian Stige, Frode Bendiksen Vikebø, Padmini Dalpadado
ICES Journal of Marine Science 71 p. 2064-2087
2014

Egg mortality of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Øystein Langangen, Leif Christian Stige, NA Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Bjarte Bogstad, Yvonne Gusdal
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1129-1136
2013

Unquantifiable uncertainty in projecting stock response to climate change: Example from North East Arctic cod

Daniel Howell, Anatoly A. Filin, Bjarte Bogstad, Jan Erik Stiansen
Marine Biology Research 9 p. 920-931
2013

Changes in the relationship between sea temperature and recruitment of cod, haddock and herring in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Randi Ingvaldsen, Harald Gjøsæter
Marine Biology Research 9 p. 895-907
2012

Climate effects on Barents Sea ecosystem dynamics

Padmini Dalpadado, Randi Ingvaldsen, Leif Christian Stige, Bjarte Bogstad, Tor Knutsen, Geir Ottersen, Bjørnar Ellertsen
ICES Journal of Marine Science 69 p. 1303-1316
2012

Unquantifiable uncertainty in projecting stock response to climate change: Example from NEA cod

Daniel Howell, Anatoly Filin, Bjarte Bogstad, Jan Erik Stiansen
ICES Journal of Marine Science
2012

Changes in Barents Sea ecosystem state, 1970-2009: climate fluctuations, human impact, and trophic interactions

Edda Johannesen, Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad, Padmini Dalpadado, Elena Eriksen, Harald Gjøsæter, Tor Knutsen, Mette Skern-Mauritzen, Jan Erik Stiansen
ICES Journal of Marine Science 69 p. 880-889
2012

Feeding in a heterogeneous environment: spatial dynamics in summer foraging Barents Sea cod

Edda Johannesen, Ulf Lindstrøm, Kathrine Michalsen, Mette Skern-Mauritzen, Per Fauchald, Bjarte Bogstad, Andrey Dolgov
Marine Ecology Progress Series 458 p. 181-197
2011

Ecological significance of 0-group fish in the Barents Sea ecosystem

Elena Eriksen, Bjarte Bogstad, Odd Nakken
Polar Biology 34 p. 647-657
2010

A combined Gadget/FLR model for management strategy evaluations of the Barents Sea fisheries

Daniel Howell, Bjarte Bogstad
ICES Journal of Marine Science 67 p. 1998-2004
2010

Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multistage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus)

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Geir Ottersen, Anne Marie Eikeset, Nils Christian Stenseth
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 67 p. 1363-1375
2009

Trophic role of Atlantic cod in the ecosystem

Jason S. Link, Bjarte Bogstad, Henrik Sparholt, George R. Lilly
Fish and Fisheries 10 p. 58-87
2009

Variability in cannibalism in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) during the period 1947-2006

Natalya Yaragina, Bjarte Bogstad, Yurt A. Kovalev
Marine Biology Research 5 p. 75-85
2009

Ecosystem effects of three capelin stock collapses in the Barents Sea

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
Marine Biology Research 5 p. 40-53
2009

Modelling multispecies interactions in the Barents Sea ecosystem with special emphasis on minke whales, cod, herring and capelin

Ulf Lindstrøm, Sophie Smout, Daniel Howell, Bjarte Bogstad
Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 56 p. 2068-2079
2009

Reconstructing the time series of abundance of Northeast Arctic cod (Gadus morhua), taking cannibalism into account

Natalia A. Yaragina, Bjarte Bogstad, Yuri A. Kovalev
Marine Biology Research 5 p. 75-85
2009

Role of Cod in the Ecosystem

Jason S. Link, Bjarte Bogstad, Henrik Sparholt, George R. Lilly
Fish and Fisheries 10 p. 58-87
2009

Distribution and diet of 0-group cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) in the Barents Sea in relation to food availability

Padmini Dalpadado, Bjarte Bogstad, Elena Eriksen, Laura Rey
Polar Biology 32 p. 1583-1596
2009

Fish

B. Bogstad, K.V. Drevetnyak, Ingvar Byrkjedal, A.V. Dolgov, H. Gjøsæter, E. Johannesen, S. Mehl, Å. Høines, M.S. Shevelev, O.V. Smirnov
IMR/PINRO Joint Report Series 3 p. 50-62
2008

Feeding of mature cod (Gadus morhua L.) at the spawning grounds in Lofoten

Kathrine Michalsen, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad
ICES Journal of Marine Science 65 p. 571-580
2007

Why did the three capelin stock collapses in the Barents Sea affect the ecosystem differently?

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
IMR/PINRO Joint Report Series p. 163-164
2007

20th anniversary of the PINRO-IMR cooperation in the investigations of fish feeding in the Barents Sea – results and perspectives

Andrey V. Dolgov, Natalia A. Yaragina, Emma L. Orlova, Bjarte Bogstad, Edda Johannesen, Sigbjørn Mehl
IMR/PINRO Joint Report Series p. 44-78
2007

The effect of including length structure in yield-per-recruit estimates for northeast Arctic cod

Cecilie Kvamme, Bjarte Bogstad
ICES Journal of Marine Science 64 p. 357-368
2007

Reducing Fisheries Model Complexity Using a Finite Fourier Series Parameterization

Sam Subbey, Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Morten Åsnes
Fisheries Research 84 p. 390-394
2007

Spatial anatomy of species survival: Effects of predation and climate-driven environmental variability

Lorenzo Ciannelli, Gjert Endre Dingsør, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Kung-Sik Chan, Harald Gjøsæter, Jan Erik Stiansen, Nils Christian Stenseth
Ecology 88 p. 635-646
2007

Food web dynamics affect Northeast Arctic cod recruitment

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Anne Marie Eikeset, Geir Ottersen, Harald Gjøsæter, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 274 p. 661-669
2006

Joint PINRO/IMR report on the state of teh Barents Sea Ecosystem 2005-2006

Jan Erik Stiansen, Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, William Paul Budgell, Padmini Dalpadado, Andrei Dolgov, Are Dommasnes, Anatoly A. Filin, Harald Gjøsæter, Kjellrun Hiis Hauge, Åge Sigurd Høines, Randi Brunvær Ingvaldsen, Edda Johannesen, Lis Lindal Jørgensen, Alexey L. Karsakov, Jarle Klungsøyr, Tor Knutsen, Gunnar Lien, Harald Loeng, Sigbjørn Mehl, Pål Buhl-Mortensen, Nina Muchina, Valentina N. Nesterova, Erik Joel Steinar Olsen, Emma L. Orlova, Vladimir K. Ozhigin, Andrey Pedchenko, Erling Kåre Stenevik, Morten D. Skogen, Oleg Titov, Sigurd Tjelmeland, Vladimir Zabavnikov, S. V. Ziryanov, Natalia Zhukova, Nils Inge Øien, Sondre Aanes
IMR/PINRO Joint Report Series 3
2005

Prediction of capelin growth for use in CapTool

Bjarte Bogstad, Padmini Dalpadado, Harald Gjøsæter
IMR/PINRO Joint Report Series 2 p. 322-323
2005

An evaluation of the methodology for prediction of capelin biomass

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Nikolay Ushakov, Dmitry Prozorkevich
IMR/PINRO Joint Report Series 2 p. 182-192
2005

Status report on the Barents Sea Ecosystem, 2004-2005

Jan Erik Stiansen, Bjarte Bogstad, William Paul Budgell, Padmini Dalpadado, Harald Gjøsæter, Kjellrun Hiis Hauge, Randi Brunvær Ingvaldsen, Harald Loeng, Mette Mauritzen, Sigbjørn Mehl, Geir Ottersen, Morten D. Skogen, Erling Kåre Stenevik
IMR/PINRO Joint Report Series 3
2004

Studying spatial and trophic interactions between capelin and cod using individual-based modelling

Geir Huse, Geir-Odd Johansen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
ICES Journal of Marine Science 61 p. 1201-1213
2004

Diet of juvenile cod (age 0-2) in the Barents Sea in relation to food availability and cod growth

Padmini Dalpadado, Bjarte Bogstad
Polar Biology 27 p. 140-154
2004

Consumption of juvenile herring (Clupea harengus) by cod (Gadus morhua) in the Barents Sea: a new approach to estimating consumption in piscivorous fish

Geir Odd Johansen, Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl, Øyvind Ulltang
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61 p. 343-359
2004

Generating Multiple Data-fit Fishery Models using Gadget

Sam Subbey, Daniel Howell, Bjarte Bogstad
ICES Journal of Marine Science p. 390-394
2002

Fleksibest – an age-length structured fish stock assessment tool with application to Northeast Arctic cod (Gadus morhua L.)

Kristin Gulbrandsen Frøysa, Bjarte Bogstad, Dankert W. Skagen
Fisheries Research 55 p. 87-101
2002

Do abiotic mechanisms determine interannual variability in length-at-age of juvenile Arcto-Norwegian cod?

Geir Ottersen, Kristin Helle, Bjarte Bogstad
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59 p. 57-65
2002

Assessment methodology for Barents Sea capelin (Mallotus villosus Müller)

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
ICES Journal of Marine Science 59 p. 1086-1095
2002

Early environmental influences on growth off Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua L.) from the 0-group stage to adults

Kristin Helle, Michael Pennington, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen
Environmental Biology of Fishes 65 p. 341-348
2001

Distribution of Themisto (Amphipoda) spp. in the Barents Sea and predator-prey interactions

Padmini Dalpadado, Nina Borkner, Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
ICES Journal of Marine Science 58 p. 876-895
2001

Predation by cod (Gadus morhua) on capelin (Mallotus villosus) in the Barents Sea: implications for capelin stock assessment

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
Fisheries Research 53 p. 197-209
2000

An evaluation of recruitment indices for Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua L.)

Kristin Helle, Bjarte Bogstad, C. Tara Marshall, Kathrine Michalsen, Geir Ottersen, Michael Robert Pennington
Fisheries Research 48 p. 55-67
2000

Who eats whom in the Barents Sea?

Bjarte Bogstad, Tore Haug, Sigbjørn Mehl
NAMMCO scientific publications 2 p. 98-119
1998

MULTSPEC – A review of a multispecies modelling project for the Barents Sea

Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad
Fisheries Research 37 p. 127-142
1998

Bioeconomic advice on TAC – the state of the art in the Norwegian fishery management

Per Sandberg, Bjarte Bogstad, Ingolf Røttingen
Fisheries Research 37 p. 259-274
1998

Effects of the presence of herring (Clupea harengus) on the stock-recruitment relationship of Barents Sea capelin (Mallotus villosus)

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
Fisheries Research 38 p. 57-71
1997

MULTSPEC - A Multi-species Model for Fish and Marine Mammals in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Kjellrun Hiis Hauge, Øyvind Ulltang
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 22 p. 317-341
1995

Cost-efficient survey designs for estimating the food consumption by fish

Bjarte Bogstad, Michael Robert Pennington, Jon Helge Vølstad
Fisheries Research 23 p. 37-46
1994

A method for calculating the consumption of capelin by cod

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
ICES Journal of Marine Science 51 p. 273-280
1994

Cannibalism and year-class strength in Atlantic cod (Gadus morhua L.) in Arcto-boreal ecosystems (Barents Sea, Iceland and eastern Newfoundland)

Bjarte Bogstad, George R. Lilly, Sigbjørn Mehl, Olafur K. Palsson, Gunnar Stefánsson
ICES Marine Science Symposia 198 p. 576-599
1993

The Barents Sea capelin stock collapse: A lesson to learn

Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad
Canadian Special Publications Fisheries Aquatic Sciences 120 p. 127-139

Poster

2017

ARCtic Marine Resources and Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance

Angelika Renner, Sturla F Kvamsdal, Nils-Arne Ekerhovd, Alf Håkon Hoel, Bjarte Bogstad, Cecilie Hansen, Geir Odd Johansen, Anne Britt Sandø, Jan Erik Stiansen
2013

Managing changing spatial ecosystem dynamics: examples from the Barents Sea

Daniel Howell, Anatoly A. Filin, Elena Eriksen, Bjarte Bogstad
2013

To Eat Glass or Fish, That Is the Question: A Trans-Atlantic Examination of Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Food Habits

Jason S. Link, Bjarte Bogstad, Alida Bundy, Adam M. Cook, Gjert Endre Dingsør, Daniel Howell, Sean Lucey, Alexander Kempf, John K. Pinnegar, Anna Rindorf, Sabine Schückel, Anne F. Sell, Nancy Shackell, Brian Smith
2013

Fishery investigations in Arctic waters with the new Norwegian ice-going research vessel

Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Knut Sunnanå, Jan Henry Sundet, Ingolf Røttingen, Jon Helge Vølstad, Ole Arve Misund
2012

A pre-emptive modification of the Harvest Control Rule for Northeast Arctic cod related to expected food availability for the stock

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2012

Statistical analysis of fish larvae distributions: incorporation of information from hydrodynamic modeling of transport

Leif Christian Stige, Øystein Langangen, Bjarte Bogstad, A. Melsom, Nathalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Yvonne Gusdal, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann
2010

Norsk-Russisk havforskningssamarbeid gjennom 50 år; bruk av forskningsresultater i felles forvaltning

Jan Erik Stiansen, Harald Gjøsæter, Ingolf Røttingen, Bjarte Bogstad, Anatoly Filin, Yuri A. Kovalev, Konstantin V. Drevetnyak, Alf Håkon Hoel, Tore Haug, Oleg Titov, Elena Eriksen

Mediebidrag

2021

Vil skreien forsvinne fra Norskekysten?

Jakobsen Siw Ellen, Bjarte Bogstad, Svein Sundby
2018

Hva Skjer? 60 års Havforskningssamarbeid

Bjarte Bogstad, Sissel Rogne
2018

Om skreiinnsiget

Bogstad, Bjarte
2017

Havet fullt av stortorsk

Bogstad, Bjarte
2017

Et varmere Arktis skaper trøbbel for de lokale artene

Tore Haug, Bjarte Bogstad, Randi Brunvær Ingvaldsen, Tor Knutsen, Lars Johan Naustvoll
2017

Torsken frodas i rekordvarmt hav

Bogstad, Bjarte
2015

Mye torsk I Barentshavet er effektiv slankekur for sel og hval

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Tore Haug, Lindström Ulf
2013

Soviet Cold War oceanographic surveys opened up to western scientists

Leif Christian Stige, Bjarte Bogstad
2013

Om krympa torsk og balansert hausting

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2013

Omstridde teoriar

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2012

Årets loddesesong - ettertanke

Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2012

Loddeforvaltinga har vore god

Harald Gjøsæter, Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad

Kapitler og bøker

2012

Ecosystem-Based Management of Fish Species in the Barents Sea

Harald Gjøsæter, Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad
p. 333-374
2002

Zooplankton-Fish Interactions in the Barents Sea

Padmini Dalpadado, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Sigbjørn Mehl, Hein Rune Skjoldal
p. 269-291

Populærvitenskapelige artikler

2016

Kva har skjedd med lodda i Barentshavet

Harald Gjøsæter, Georg Skaret, Bjarte Bogstad, Elena Eriksen, Hein Rune Skjoldal, Padmini Dalpadado, Edda Johannesen
Fisken og Havet, Særnummer p. 130-132
2016

Lodde og torsk – to viktige komponentar i Barentshavets økosystem

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Georg Skaret
Naturen 6-2016 p. 250-260
2015

Treng nye metodar for å måla lodde under isen

Bjarte Bogstad, Georg Skaret, Harald Gjøsæter, Samuel Subbey
Fisken og Havet, Særnummer p. 22-23
2011

Mattilbodet i Barentshavet

Bjarte Bogstad, Padmini Dalpadado, Harald Gjøsæter
Fisken og Havet, Særnummer p. 102-104
2011

Nei, vi bør ikkje fiske meir torsk

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
FiskeribladetFiskaren
2009

Ny kunnskap om samspelet mellom lodde, torsk, og sild

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
Fisken og Havet, Særnummer p. 154-155
2009

Oversikt over økosystem Barentshavet

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Randi Brunvær Ingvaldsen, Jan Erik Stiansen
Fisken og Havet, Særnummer p. 22-24
2008

Oversikt over økosystem Barentshavet

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Randi Brunvær Ingvaldsen, Jan Erik Stiansen
Fisken og Havet, Særnummer p. 22-26
2007

Oversikt over økosystem Barentshavet

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Randi Brunvær Ingvaldsen, Jan Erik Stiansen
Fisken og Havet, Særnummer p. 22-23
2005

Økosystemet i Barentshavet - spesielle forhold

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
Fisken og Havet, Særnummer 1 p. 40-40
2004

Hva spiser torsken til middag?

Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
Havforskningsnytt
2004

What did the cod have for dinner?

Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
Havforskningsnytt
1997

Kannibalisme hos norsk-arktisk torsk i Barentshavet

Bjarte Bogstad, Tore Jakobsen, Sigbjørn Mehl
Fisken og Havet p. 111-112

Faglige foredrag

2020

Klimaendringer og innvirkning på fiskeri og økosystemer i Arktis

Bogstad, Bjarte
2019

Framleis gode utsikter for torskefiskeria?

Bogstad, Bjarte
2019

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum
2018

Diet and growth of capelin and polar cod in the Barents Sea

Padmini Dalpadado, Bjarte Bogstad, Irina P. Prokopchuk, Anna S. Gordeeva, Andrey V. Dolgov, Alina Rey, Harald Gjøsæter
2018

Evaluation of potential sources of error leading to an underestimation of the capelin stock in 2016

Georg Skaret, Dmitry A. Prozorkevich, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
2018

Distribution of rorquals and predatory fish in relation to prey in the Norwegian high Arctic

Hiroko Kato Solvang, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Siri Hartvedt, Tore Haug, Tor Knutsen, Ulf Lindstrøm, Nils Inge Øien
2017

Overlap in the distribution and diet of capelin (Mallotus villosus) and polar cod (Boreogadus saida), as related to environmnental conditions in the boreal ecosystems of the Newfoundland shelf and the Barents Sea

Fran Mowbray, Padmini Dalpadado, Harald Gjøsæter, Pierre Pepin, Bjarte Bogstad, Andrey V. Dolgov, Irina P. Prokopchuk
2017

Ressursforskning på lodde

Bogstad, Bjarte
2017

Multi-year prediction of the Barents Sea cod stock

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Sebastian Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum
2017

Cod diet and food web dynamics: What can we learn from the past?

Rebecca Emma Holt, Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Bjarte Bogstad
2017

Balancing human activities and marine conservation within the ecosystem based marine management framework- a fisheries point of view

Bogstad, Bjarte
2016

Management plans, fisheries management strategies and HCRs

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2016

Joint Management of the fish stocks in the Barents Sea

Bogstad, Bjarte
2016

Torsk og andre torskefisk: biologi, økologi, klima

Bogstad, Bjarte
2016

Barents Sea capelin management

Bogstad, Bjarte
2015

Trophic studies of capelin and polar cod

Padmini Dalpadado, Irina Prokopchuk, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Andrey Dolgov, Alina Rey, Anna S. Gordeeva
2014

An ecosystem-based modeling system for predicting oil spill impacts in the marine environment

JoLynn Carroll, Geir Morten Skeie, Bjarte Bogstad, Chris Klok, Raymond Nepstad, Jonas Juselius, Ole Jacob Broch, Ute Brönner, Ketil Eiane, Perrine Geraudie, Bjørn Einar Grøsvik, Bjørn Henrik Hansen, Jan Hendriks, Morten Hjorth, Lisette de Hoop, Daniel Howell, Colin Janssen, Frederik De Laender, Øystein Langangen, S. Jannicke Moe, Trond Nordtug, Gro Harlaug Olsen, Elisa Ravagnan, Mark Reed, Steinar Sanni, Cathrine Spikkerud, Dag Slagstad, Leif Christian Stige, Øystein Varpe, Karel Viaene, Frode Bendiksen Vikebø, Pepijn de Vries
2014

Torsk, hyse, og lodde i Barentshavet

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2014

The battle for food in the Barents Sea: Cod vs. marine mammals

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Tore Haug, Ulf Lindstrøm
2014

The early life-history dynamics of Northeast Arctic cod: levels of natural mortality and abundance during the first three years of life

Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Richard David Marriott Nash
2014

Effects of rebuilding cod size structure in a warmer Barents Sea

Bjarte Bogstad, Jennifer Ann Devine, Daniel Howell
2014

Introduction from the conveners to Session on Ecosystems and fisheries: Understanding cumulative feffects and managing change

Bjarte Bogstad, Edda Johannesen
2014

Kampen mellom bestandane i Barentshavet

Bogstad, Bjarte
2014

Standing on the shoulders of Hjort - or in his shadow? Hjort’s insights and how they stand the test of time

Geir Ottersen, Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Padmini Dalpadado
2014

Barents Sea cod management - a success story

Bogstad, Bjarte
2013

A retrospective evaluation of the Barents Sea capelin management advice

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland, Samuel Subbey
2013

The annual joint Norwegian-Russian Barents SEa Ecosystem survey, results from 2013

Lis Lindal Jørgensen, Randi Brunvær Ingvaldsen, Padmini Dalpadado, Tor Knutsen, Elena Eriksen, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Mette Skern-Mauritzen, Carsten Hvingel, Pavel Lubin, Tatiana Prokhorova, Dmitry Prozorkevich
2013

A positive outlook for cod in the Barents Sea: Unexpected synergies between climate and management

Olav Sigurd Kjesbu, Bjarte Bogstad, A. Jennifer Devine, Harald Gjøsæter, Daniel Howell, Randi Brunvær Ingvaldsen, Richard David Marriott Nash, Jon Egil Skjæraasen
2013

The Barents Sea survey strategy; the way forward to monitor the ecosystem

Elena Eriksen, Dmitry Prozorkevich, Harald Gjøsæter, Tatiana Prokhorova, Yuri A. Kovalev, Jon Helge Vølstad, Hein Rune Skjoldal, Edda Johannesen, Michael Robert Pennington, Bjarte Bogstad, Rupert Wienerroither, Knut Sunnanå
2013

Multispecies harvest rules for the Barents Sea

Sigurd Tjelmeland, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
2013

A positive outlook for cod in the Barents Sea: Synergies between climate and management

Olav Sigurd Kjesbu, Bjarte Bogstad, Jennifer Ann Devine, Harald Gjøsæter, Daniel Howell, Randi Ingvaldsen, Richard David Marriott Nash, Jon Egil Skjæraasen
2013

Kanskje er det makrell nok til alle. Norskehavets økosystem -pelagiske bestander, energistrøm gjennom næringsnettet og klimavirkninger

Svein Sundby, Bjarte Bogstad, Petter Fossum, Harald Gjøsæter, Svein Arnholt Iversen, Ingolf Røttingen, Hein Rune Skjoldal, Erling Kåre Stenevik
2013

Hvordan skape mer forutsigbarhet i forvaltningen av fiskebestandene

Bogstad, Bjarte
2013

Disentangling the effects of ocean transport, temperature and food concentration on the distribution of fish larvae

Leif Christian Stige, Øystein Langangen, NA Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Yvonne Gusdal, Bjarte Bogstad, Arne Melsom, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann
2013

Torskefisk - kvoteråd 2014 og utsikter vidare framover

Bogstad, Bjarte
2013

Kvoteråd 2014 og utsikter vidare framover

Bogstad, Bjarte
2013

Er det plankton nok til alle?

Svein Sundby, Bjarte Bogstad, Petter Fossum, Harald Gjøsæter, Svein Arnholt Iversen, Ingolf Røttingen, Hein Rune Skjoldal, Erling Kåre Stenevik
2013

Climate change in the Barents Sea: a challenge for management of the capelin

Sigurd Tjelmeland, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
2013

Elements of prospective future harvest of marine biological resources in the Arctic

Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Harald Gjøsæter, tore Haug, Alf Håkon Hoel, Lis Lindal Jørgensen, Tor Knutsen, Ingolf Røttingen, Hein Rune Skjoldal, Knut Sunnanå
2012

Cod predation on capelin. WD # 15 to AFWG

Edda Johannesen, Samuel Subbey, Andrey V. Dolgov, Dmitry Prozorkevich, Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl, Harald Gjøsæter
2012

Klimaendringer og fiskeri - status og utfordringer

Bogstad, Bjarte
2012

Bestandsutvikling og kvoter – utsikter for 2014 og vidare

Bogstad, Bjarte
2012

Recent trends in the abundance of fish in the Barents Sea – and the role of management

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2012

Kvoteråd 2013 og utsikter framover

Bogstad, Bjarte
2012

Norsk fiskeriforvalting – ei suksesshistorie?

Bogstad, Bjarte
2012

Kvoteutsiktene for de viktigste fiskeslagene de neste 5 årene

Ole Arve Misund, Bjarte Bogstad, tore Haug, Elvar H. Hallfredsson, Irene Huse, Carsten Hvingel, Åge Sigurd Høines, Randi Ingvaldsen, Espen Johnsen, Leif Nøttestad, Erling Kåre Stenevik, Sigurd Tjelmeland, Else Torstensen, Nils Inge Øien
2011

Barents Sea ecosystem state: climate fluctuations, human impact and system resilience

Edda Johannesen, Randi Brunvær Ingvaldsen, Padmini Dalpadado, Elena Eriksen, Mette Skern-Mauritzen, Jan Erik Stiansen, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Tor Knutsen
2011

Changes in the relations between oceanographic conditions and recruitment of cod, haddock and herring in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Randi Ingvaldsen
2010

Er det nok mat til både store og små i Barentshavet?

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
2009

Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multi-stage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Geir Ottersen, Anne Marie Eikeset, Nils Christian Stenseth
2007

Age-based analytic assessment tools as basis for fish stock assessment

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2007

Evaluation of the proposed harvest control rule for Northeast Artic Saithe - background, population model, parameters, data, and preliminary analysis

Sigbjørn Mehl, Åge Fotland, Bjarte Bogstad, Knut Korsbrekke, Harald Gjøsæter
2006

Management rule for cod

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Asgeir Aglen
2006

Historical view on Norwegian-Russian collaboration on cod investigations

Harald Gjøsæter, Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad
2006

The Barents Sea capelin stock. Working Document no 7 to AFWG

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Bente Skarsten Røttingen
2005

Evaluation of the proposed harves control rule for Northeast Arctic cod

Bjarte Bogstad, Yuri A. Kovalev, Harald Gjøsæter
2005

The Barents Sea capelin. Working Document.

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Bente Skarsten Røttingen
2004

Report from the joint Russsian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock, Murmansk 4-6 October 2003

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2003

Report from the 2002 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock

Bjarte Bogstad, Anatoly A. Filin, Harald Gjøsæter, Dmitry Prozorkevich, Sergei Ratushnyy, Sigurd Tjelmeland, N.G. Ushakov
2003

Predicting growth and maturation of Northeast Arctic cod

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2003

Prognosis for the development of the Barents Sea capelin stock

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
2003

Analysing interactions between capelin and cod in the Barents Sea by individual-based modelling

Geir Huse, Geir Odd Johansen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
2003

Consumption of capelin (Mallotus villotus Muller 1776) by Norteast Arctic cod (Gadus morhua L.) in the Barents Sea

Geir Odd Johansen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Sigbjørn Mehl, Øyvind Ulltang
2002

Report from the 2001 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock

Bjarte Bogstad, Ilja Dolgolenko, Harald Gjøsæter, Tatiana Prokhorova, Dmitry Prozorkevich, Sergei Ratushnyy, Sigurd Tjelmeland, Alexander Trofimov, Nikolay Ushakov
2002

Natural mortality of juvenile herring (Clupea harengus L.) in the Barents Sea due to predation by North-east Arctic cod (Gadus morhua L.)

Geir Odd Johansen, Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl, Øyvind Ulltang
2000

Report from the 1999 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock.

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Sigurd Tjelmeland, Nikolay Ushakov
1999

Predation by cod (Gadus morhua) on capelin (Mallotus villosus) in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
1997

The Barents Sea Ecosystem

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
1997

Multispecies considerations

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Sigbjørn Mehl
1997

CapTool: A spreadsheet for probabilistic prognosis of Barents Sea capelin

Sigurd Tjelmeland, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, N.G. Ushakov
1992

The consumption of Barents Sea capelin by vod - winter 1992

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
1992

CapTool: a versatile aid in Barents Sea capelin quota options calculations

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
1992

Forelesingar over emnet "Mål og metodar i akustiske tokt"

Bogstad, Bjarte
1991

Consumption of capelin by cod

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
1990

The Barents SEa capelin

Harald Gjøsæter, Johannes Hamre, Bjarte Bogstad

Annet tidsskriftbidrag

2020

Barentshavets økologi i endring - kva betyr det for torsken?

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Geir Huse
www.hi.no
2016

Loddekollapsen held fram for andre året på rad

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Elena Eriksen, Georg Skaret
Forskning.no
2016

Vindskeiv dekning

Bogstad, Bjarte
Forskerforum p. 38-38
2015

Uviss framtid for lodde og torsk i Barentshavet

Bjarte Bogstad, Georg Skaret, Harald Gjøsæter
FiskeribladetFiskaren
2015

Sources of uncertainties in cod distribution models

Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad, Andrey V. Dolgov, Kari Elsa Ellingsen, Harald Gjøsæter, Rolf Gradinger, Edda Johannesen, Torkild Tveraa, Nigel Gilles Yoccoz
Nature Climate Change 5 p. 788-789
2014

Erratum: Changes in Barents Sea ecosystem state, 1970-2009: Climate fluctuations, human impact, and trophic interactions (ICES Journal of Marine Science 69 (880-889) DOI: 10.1093/icesjms/fss046)

Edda Johannesen, Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad, Padmini Dalpadado, Elena Eriksen, Harald Gjøsæter, Tor Knutsen, Mette Skern-Mauritzen, Jan Erik Stiansen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1308-1309
2011

Vi fiskar passeleg mykje torsk

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
Bergens Tidende
2011

Vi fiskar passeleg mykje torsk i nord

Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter
FiskeribladetFiskaren
2010

Mykje vil ha meir

Knut Sunnanå, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Ingolf Røttingen
FiskeribladetFiskaren
2009

Mindre fiske - mer torsk

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
Dagens næringsliv
2003

Lodda i Barentshavet - nede, ja, men nedfiska?

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
Bergens Tidende
2003

Lodda i Barentshavet - nede for teljing

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigurd Tjelmeland
FiskeribladetFiskaren
1997

Totalfreding av lodda?

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad
Lofotposten
1993

Lodda i Barentshavet - ned for teljing

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
Fiskets Gang p. 27-28

Rapporter og avhandlinger

2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2020

Fish investigations in the Barents Sea winter 2020

Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Thomas de Lange Wenneck, Bjarte Bogstad, Edvin Fuglebakk, Harald Gjøsæter, Silje Elisabeth Seim, Malin Lie Skage, Arved Staby, Caroline Aas Tranang, Kristin Windsland, Alexey A. Russkikh, Konstantin Fomin
2019

Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova [rapport]

Henning Steen, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland, Endre Grimsbø, Daniel Nyqvist, Bjarte Bogstad
2019

Capelin distribution in winter 2004-2017: spatiotemporal correlation between density estimates from different sampling methods

Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Bjarte Bogstad
2019

Fish Investigations in the Barents Sea Winter 2019

Sigbjørn Mehl, Thomas de Lange Wenneck, Asgeir Aglen, Edvin Fuglebakk, Harald Gjøsæter, Jane Aanestad Godiksen, Silje Elisabeth Seim, Arved Staby, Bjarte Bogstad, Alexey A. Russkikh, Konstantin Fomin
2018

Report of the Workshop on the evaluation of harvest control rules for Sebastes mentella in ICES areas 1 and 2 (WKREBMSE)

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Hannes Höffle, Daisuke Goto
2018

Muligheter og prioriteringer for flerbestandsforvaltning i norske fiskerier

Geir Huse, Mette Skern-Mauritzen, Bjarte Bogstad, Per Sandberg, Trond Ottemo, Anne Kjos Veim, Elisabeth Sørdahl, Bernt Bertelsen
2017

Fish investigations in the Barents Sea winter 2017

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, Alexey A. Russkikh, Arved Staby, Thomas de Lange Wenneck, Rupert Wienerroither
2017

Report of the Arctic Fisheries Working Group, Copenhagen, 19-25 April 2017. ICES C.M. 2017/ACOM:06

Daniel Howell, Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Elvar H. Hallfredsson, Yuri A. Kovalev, Sarah-Louise Millar, Benjamin Planque, Alexey A. Russkikh, Arved Staby, Sam Subbey, Dmitry A. Vasilyev, Natalia A. Yaragina, Tone Vollen, Matthias Bernreuther, Jose Miguel Casas, Ross Tallman
2017

Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea. WGIBAR 2017 Report, 16-18 March 2017. Murmansk, Russia. ICES CM 2017/SSGIEA:04

Elena Eriksen, Anatoly A. Filin, Espen Bagøien, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Tatiana Prokhorova, Dmitry A. Prozorkevich, Alexey A. Russkikh, Hein Rune Skjoldal, Aleksander Trofimov, Harald Gjøsæter, Natalia A. Strelkova, Lis Lindal Jørgensen, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Elvar H. Hallfredsson, Hilde Elise Heldal, Raul Primicerio, Andrey Zhilin, Oleg Titov, Mikhail Novikov, Per Arneberg, Roman Klepikovsky, Aleksander Benzik, Irina P. Prokopchuk
2017

Report of the Inter-Benchmark Protocol on Northeast Arctic cod (IBPArcticCod), 4–6 April 2017, ICES HQ, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2017/ACOM:29, 236 pp.

Daniel Howell, Asgeir Aglen, Anders Nielsen, Bjarte Bogstad, Anatoli Chetyrkin, Dmitry A. Vasilyev, Gjert E. Dingsør, Jan Horbowy, Jette A. Fredslund, Natalia A. Yaragina, Noel A. Cadigan, Sondre Aanes, Yuri A. Kovalev
2016

Long term sustainable management of living marine resources in the Northern Seas

Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Katja Enberg, Yuri A. Kovalev, Evgeni Shamrai
2016

Final Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)ICES CM 2016/SSGIEA:04

Working Group ICES, Edda Johannesen, Espen Bagøien, Hein Rune Skjoldal, Elena Eriksen, Gro Ingleid van der Meeren, Bjarte Bogstad
2016

Report of the Arctic Fisheries Working Group (AFWG), Dates 19-25 April 2016, ICES HQ, Copenhagen, Denmark.ICES CM 2016/ACOM:06.

Gjert Endre Dingsør, Asgeir Aglen, Erik Berg, Matthias Bernreuther, Bjarte Bogstad, Jose Miguel Casas, Anatoly Chetyrkin, Åge Fotland, Elvar H. Hallfredsson, Alf Harbitz, Daniel Howell, Yuri A. Kovalev, Sigbjørn Mehl, Andrey Mikhaylov, Benjamin Planque, Alexey Russkikh, Arved Staby, Ross Tallman, Dmitry Vasiliyev, Tone Vollen, Natalia A. Yaragina
2016

Fish investigations in the Barents Sea winter 2016

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Alexey V. Amelkin, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Knut Korsbrekke, Erik Joel Steinar Olsen, Alexey A. Russkikh, Arved Staby, Thomas de Lange Wenneck, Rupert Wienerroither
2016

Report of the second workshop on Management Plan Evaluation on Northeast Arctic cod and haddock and Barents Sea capelin (WKNEAMP-2), 25–28 January 2016, Kirkenes, Norway

Bjarte Bogstad, Asgeir Aglen, Hoskuldur Bjornsson, Anatoly Chetyrkin, Gjert Endre Dingsør, Yuri A. Kovalev, Hans Lassen, Alexey Russkikh, Dmitry Prozorkevich, Sam Subbey, Dmitry Vasiliyev
2015

Second Interim Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). ICES CM 2015/SSGIEA:04

Organization ICES, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Gro Ingleid van der Meeren, Cecilie Kvamme, Georg Skaret, Vidar Surén Lien, Hein Rune Skjoldal
2015

Report of the first Workshop on Management Plan Evaluation on Northeast Arctic cod and haddock and Barents Sea capelin, 24-26 November 2015, Murmansk, Russia. ICES CM 2015/ACOM:60.

Bogstad, Bjarte
2015

Report of the Inter Benchmark Process on Greenland Halibut in ICES areas I and II (IBPHALI). By Correspondence, August 2015. ICES CM 2015/ACOM:54.

Bogstad, Bjarte
2015

Report of the Arctic Fisheries Working Group, Hamburg, 23-29 April 2015. ICES C.M. 2015/ACOM:05.

Bogstad, Bjarte
2015

Report of the Benchmark Workshop on Arctic Stocks (WKARCT), Copenhagen 26-30 January 2015. ICES C. M. 2015/ACOM:31.

Bogstad, Bjarte
2015

Report of the first workshop on Management Plan Evaluation on North-east Arctic cod and haddock and Barents Sea capelin (WKNEAMP-1), 24–26 Novem-ber 2015, Murmansk, Russia.

Bjarte Bogstad, Asgeir Aglen, Anatoly Chetyrkin, Gjert Endre Dingsør, Anatoly Filin, Yuri A. Kovalev, Alexey Russkikh, Dmitry Prozorkevich, Natalia A. Yaragina
2014

The First Interim Report of the Working Group on Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR). Kirkenes, Norway, 24-28 March 2014. ICES CM 2014/SSGRSP:04.

Working Group ICES, Bjarte Bogstad, Edda Johannesen, Elena Eriksen, Hein Rune Skjoldal, Randi Ingvaldsen, Cecilie Kvamme, Georg Skaret
2014

Report of the Workshop to consider the basis for reference points for all stocks (WKMSYREF2), Copenhagen 8-10 January 2014. ICES C. M. 2014/ACOM:47

Working Group ICES, Bjarte Bogstad
2014

Report on the Workshop on Redfish Management Plan Evaluation (WKREDMP), Copenhagen 20-25 January 2014. ICES C. M. 2014/ACOM:52

Working Group ICES, Bjarte Bogstad, Benjamin Planque, Kjell Harald Nedreaas
2014

Report of the Arctic Fisheries Working Group, ICES C.M. 2014/ACOM:05

Working Group ICES, Bjarte Bogstad, Asgeir Aglen, Åge Fotland, Daniel Howell, Sigbjørn Mehl, Kjell Harald Nedreaas, Benjamin Planque, Jan Erik Stiansen
2014

Report of the Inter-Benchmark Protocol on Northeast Arctic Saithe in Subareas I and II (IBP NEAsaithe) March/April 2014

Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Margit Eero, Åge Fotland, Alexander Kempf, Sigbjørn Mehl, John Simmonds
2014

Fish investigations in the Barents Sea winter 2013-2014

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Jane Amtoft Godiksen, Edda Johannesen, Knut Korsbrekke, Arved Staby, Thomas de Lange Wenneck, Rupert Wienerroither, Pavel A. Murashko, Alexey A. Russkikh
2013

IMR ecosystem activity in the Arctic Ocean - Report from a committee

Randi Brunvær Ingvaldsen, Melissa Chierici, Tor Knutsen, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Tore Haug, Lis Lindal Jørgensen, Hein Rune Skjoldal, Geir Huse, Knut Sunnanå, Ingolf Røttingen, Alf Håkon Hoel
2013

ICES Arctic Fisheries (AFWG) REPORT 2013

Bjarte Bogstad, Asgeir Aglen, Ilya Antonov, Matthias Bernreuther, Vladimir Borisov, Jose Miguel Casas, Anatoly Chetyrkin, Gjert Endre Dingsør, Anatoly A. Filin, Åge Fotland, Elvar H. Hallfredsson, Daniel Howell, Yuri A. Kovalev, Sigbjørn Mehl, Pavel Murashko, Kjell Harald Nedreaas, Benjamin Planque, Alexey Russkikh, Oleg Smirnov, Jan Erik Stiansen, Ross Tallman, Oleg Titov, Natalia A. Yaragina
2013

A Framework for Multispecies Assessment and Management. An ICES/NCM Background Document

Anna Rindorf, Jørn Schmidt, Bjarte Bogstad, Stuart Reeves, Yvonne Walther
2013

Fish investigations in the Barents Sea winter 2007-2012

Sigbjørn Mehl, Asgeir Aglen, Dmitri Alexandrov, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Edda Johannesen, Knut Korsbrekke, Pavel Murashko, Dmitry Prozorkevich, Oleg Smirnov, Arved Staby, Thomas de Lange Wenneck
2012

Rapport fra utvalg til å vurdere fremtidig utvikling i våre mest sentrale fiskebestander

Geir Huse, Olav Sigurd Kjesbu, Harald Gjøsæter, Bjarte Bogstad, Erling Kåre Stenevik, Jens Christian Holst, Petter Fossum, Randi Brunvær Ingvaldsen, Geir Odd Johansen, Mette Skern-Mauritzen
2010

Development of an ecosystem based impact assessment & management tool for the oil and gas industry. Case study: Lofoten / Barents Sea

JoLynn Carroll, G.M. Skeie, L Camus, B. Bogstad, B. Grøsvik, Leif Christian Stige, M. Smit
2005

Spatial patterns of age-0 cod survival in the Barents Sea

Lorenzo Ciannelli, Gjert Endre Dingsør, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Kung-Sik Chan, Harald Gjøsæter, Nils Christian Stenseth
2000

Towards a statistical model for the uncertainty in fisheries data for stock asssessment in the Barents Sea

David Hirst, Gudmund Høst, Tore Schweder, Åge Fotland, Tore Jakobsen, Hans Julius Skaug, Sigbjørn Mehl, Bjarte Bogstad
1997

Interactions between cod and its prey species in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
1997

Multispecies models for the Barents Sea

Bogstad, Bjarte
1995

Relations between recruitment indices and occurrence in cod stomachs of pre-recruits of cod and haddock in the Barents Sea

Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
1992

Daily rations of cod from the Barents Sea

Andrey Dolgov, Natalia A. Yaragina, Adnan Ajiad, Sigbjørn Mehl, Bjarte Bogstad
1992

The Northeast Arctic cod stock's consumption of different prey species 1984-1989

Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
1990

The consumption rate of Northeast Arctic cod a comparison of gastric evacuation models

Bjarte Bogstad, Sigbjørn Mehl
1986

Eit studium av dei etterfølgjande kvervlane i kjølvatnet av fly

Bogstad, Bjarte
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)