Gå til hovedinnhold

Insekter er bra mat for laksen


laksen

Laksen trives godt med insektmel i fôret. Foto: Eivind Senneset

Forskerne byttet ut fiskemelet med mel fra insekter i laksefôret og fikk tydelige resultater: laksen vokste bra, smakte bra og hadde det bra.

­I naturen spiser laksen insekter. Men kan insektmel erstatte fiskemelet i laksefôret uten at det går ut over verken vekst, helse eller smak? Det har forskerne ved Havforskningsinstituttet testet i et forsøk der de ga laks fire forskjellige typer fôr.

En gruppe med laks fikk et kontrollfôr, som inneholdt 10 prosent fiskemel. De tre andre gruppene fikk et fôr der fiskemelet var byttet ut med enten 33, 66 eller 100 prosent insektmel.

– Laksen som fikk hundre prosent insektmel vokste like bra som den som fikk hundre prosent fiskemel i fôret. Det bekrefter at insektmel har et stort potensial som ingrediens i fiskefôr, sier Lock.  

Til sammen ble forsøket gjort i 12 ulike merder, der tre og tre merder fikk samme type fôr. Laksen fikk fôret fra den var 1,2 kilo til den var 4,5 kilo og slakteklar.

Smakte ikke forskjell på fisken

I tillegg til å undersøke om fisken vokste riktig, ville forskerne også teste smaken på de forskjellige fiskefiletene. Laksefiletene ble dermed sendt til Nofima, der de ble blindtestet av et profesjonelt smakspanel. Panelet måtte smake på tre fisker fra hver av de ulike diettgruppene, og de visste ikke hvilken fisk de fikk servert.

- Smakspanelet kunne ikke kjenne forskjell på noen av de fire forskjellige fiskefiletene. Det er et viktig resultat for oppdrettere og bekrefter at insektmel egner seg godt i fiskefôr, sier Lock.

 

Han har vært prosjektleder for prosjektet Aquafly, som har hatt som mål å undersøke om insekter kan være en trygg og sunn ingrediens i fôr, og gjennom prosjektet har det blitt utviklet både insektmel og insektolje som kan brukes i fôr til oppdrettslaksen.

Insekter kan omdanne forskjellige typer organisk materiale, som for eksempel matavfall, til næringsrike fôringredienser. Det er dermed en bærekraftig fôringrediens, som kan bidra til målet om et mer bærekraftig havbruk.

Les også: Insekter gjør alger til nyttig laksefôr

God fiskehelse

Forskerne så også etter endringer i fisken som kan tyde på at laksen ikke var frisk. De undersøkte tarmhelsen, tok «blodprøver» av laksen og så etter tegn på inflammasjon, eller andre ting som kan indikere sykdom hos fisken.

Forskerne kunne ikke se noen tegn til at fisken var syk, men de så at det skjedde en endring i fettsyresammensetningen. Det vil si at fisken fikk litt forskjellig fettforbrenning.

- Vi vet ikke helt hva dette har å si for fisken, men mest sannsynlig er det fisken som tilpasser seg en ny fôringrediens, sier Lock.

Har undersøkt for fremmedstoffer

I tillegg har fisken blitt undersøkt for innholdet av fremmedstoffer, og ingen hadde nivåer som var over gjeldende grenseverdier.

- Det er avgjørende hva man fôrer insektene med før de blir gitt til laksen, og så lenge man har kontroll på det vil man ha kontroll på innholdet av fremmedstoffer. Spiser insektene alger vil de få høyere innhold av tungmetaller, siden det forekommer naturlig i havet og tas opp av tang og tare, forklarer Lock.

Studiene er gjort som en del av Aquafly-prosjektet som avsluttes nå i år.

Vitenskapelige artikler: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617322998

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anu.12860