Gå til hovedinnhold

Kvikksølv påvirket ikke barnas læring


EMIL6094

Mengden kvikksølv i barnas hår økte i takt med lengden på spiseforsøket, men det ga ikke utslag på de kognitive testene. Foto: Emil Breistein.

I barnehagestudien økte kvikksølvmengden i håret til barna som spiste fisk sammenlignet med barna som spiste kjøtt. Men det påvirket ikke barnas læringsevner.

I barnehagestudien spiste barna fisk eller kjøtt tre dager i uken i totalt fire måneder. Barna som spiste fisk lærte bedre, jo mer fisk de spiste.

Nå har forskerne også sett på om barna fikk økt mengde kvikksølv i kroppen, og om dette kunne påvirke skårene på de kognitive testene som barna tok i studien.

(Les også: Bedre læring med omega-3 i blodet?)

– Vi så at mengden kvikksølv økte i takt med lengden på spiseforsøket. Men dette hadde ingen betydning for testen og læringsevnen deres, sier forsker Jannike Øyen.

Før og etter studien tok alle barna en test som måler ulike kognitive evner, som for eksempel språklige evner, hukommelse, hastighet, øye-hånd-koordinering og evnen til å tolke ulike geometriske figurer. Barnas evne til å jobbe raskt økte med økt fiskeinntak i fiskegruppen. Forskerne så ingen slik sammenheng mellom evnen til å jobbe raskt og økt inntak i kjøttgruppen.

Kvikksølv er giftig for hjernen

Kvikksølv, og spesielt metylkvikksølv er et tungmetall som er giftig for oss mennesker. Metylkvikksølv overføres fra gravide til fosteret og kan ved store mengder føre til misdannelser hos barnet. Det påvirker også den mentale utviklingen hos både foster og spedbarn, og kan føre til nedsatt læringsevne og skader på motorikken. Fisk og annen sjømat, og da spesielt de magre fiskeslagene er hovedkilden til kvikksølv i kostholdet vårt i dag.

– Vi ønsket derfor å se om kvikksølv kunne hemme den positive effekten vi så hos barna som spiste sild og makrell. Det er første gang det er gjort et spiseforsøk med feit fisk og kvikksølv, sier Øyen.

Forskerne målte mengden kvikksølv i barnas hår ved starten og slutten av spiseforsøket. De så at mengden kvikksølv økte fra 0,4 til 0,5 milligram per kilo hår i løpet av de 16 ukene spiseforsøket pågikk hos barna i fiskegruppen. Men likevel hadde ikke økningen i kvikksølv betydning for resultatet på de kognitive testene.

– Vi så også at kvikksølvmengden i håret til disse norske førskolebarna ikke kom opp på et nivå som ansees som farlig av offisielle myndigheter. Dette kan også være noe av forklaringen på at vi ikke så sammenhenger med barnas kognitive skårer, sier Ingrid Kvestad, forsker ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge, NORCE Norwegian Research Center.

Omega-3 nøytraliserer effekten av kvikksølv?

I barnehagestudien kunne forskerne knytte noe av forbedringen de så hos barna som spiste fisk opp mot en økning av omega-3-fettsyren DHA hos barna. DHA er en marin omega-3-fettsyre som er spesielt viktig for hjernen og synet vårt, i tillegg til utvikling av hjernen de første leveårene.

Selv om sjømat er hovedkilden til kvikksølv, bidrar den også med flere viktige næringsstoffer som kan være positiv for hjernens utvikling. Studier har gitt indikasjoner på at omega-3 nøytraliserer effekten av kvikksølv. 

– I noen studier kan det se ut som at omega-3 med sin positive effekt for hjernens utvikling motvirker noe av den negative virkningen som kvikksølv har, sier Øyen.

Studien er gjort i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for barn og unge, NORCE Norwegian Research Center.

 

Vitenskapelig artikkel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018312595