Gå til hovedinnhold

Økosystemtoktet: Dårlig dekning i russisk sone


Vilnius, 16x9

Tekniske problemer med "Vilnius" har gitt dårlig dekning i den russiske delen av Barentshavet. (Illustrasjon: Pinro)

Russiske havforskere har hatt tekniske problemer med forskningsfartøyet sitt. Derfor har de ikke fått dekket hele den russiske delen av Barentshavet.

– Det er uheldig at russerne ikke har fått gjennomført planene for økosystemtoktet, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Samtidig er han glad for at de russiske havforskerne har prioritert å dekke områdene hvor det vanligvis står mye lodde.

– Vi skal gi råd om neste års loddekvote i løpet av de nærmeste dagene, og da er det viktig at vi har best mulig datagrunnlag, sier Huse.

Bekrefter

Havforsker Dmitrij Prozorkevitsj ved Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro) bekrefter at de har hatt tekniske problemer med forskningsfartøyet «Vilnius», og forteller at vinsjene ikke har fungert som de skulle.

– Båten er gammel, og det er svært vanskelig å finne reservedeler. Den ble bygd mens Sovjetunionen ennå eksisterte, sier han.
Det er først og fremst i de sørøstlige delene av Barentshavet at russerne har dårlig dekning i år.

Slik var kurslinjene planlagt for årets økosystemtokt i Barentshavet. Tekniske problemer har ført til dårlig dekning i den sørøstlige delen av toktområdet.

Hull i tidsseriene

Havforsker Georg Skaret sier den dårlige dekninga i russisk sone går ut over tidsseriene som Havforskninga og Pinro møysommelig har bygd opp gjennom toktene.

– Dermed får vi et hull i dem og mister viktige data, blant annet om ungsild, yngelmengde og mye annet, sier Skaret.
Pinro-forsker Dmitrij Prozorkevitsj er enig i at det er uheldig med brudd i tidsseriene.

– Vi må finne ei løsning på dette. Det kan for eksempel være en tanke å la fartøy fra Havforskningsinstituttet få dekke deler av den russiske sonen, sier han.