Gå til hovedinnhold

Nye kostråd gir bedre laksefilet


Skjæring av laks helgeskodvin croppet2

Hver enkelt celle i muskelen vokste bedre med det nye fôret, og større celler gir bedre og friskere kvalitet på fileten. Foto: Helge Skovdin

Mat er ikke mat, heller ikke for laksen. Nå har forskere sammenlignet gamle og nye anbefalinger for vitaminer i laksefôr, og det viser seg at de nye kostrådene ga en bedre fiskefilet.

– Vi så at kvaliteten på fiskefileten ble bedre med de nye anbefalingene. Dette bekrefter at fisken trenger mer vitaminer enn det som har vært i de gamle anbefalingene, sier forsker Kristin Hamre.

I dagens fôr til laks kommer over 70 prosent fra planteråvarer. De gamle anbefalingene om tilsetning av vitaminer og mineraler kom etter forsøk som ble gjort på 80-tallet. Da besto fôret hovedsakelig av marine råvarer som fiskemel og fiskeolje, og oppdrettslaksen trenger nå derfor helt andre mengder av de viktige vitaminene og mineralene.

I fjor kom forskerne ved Havforskningsinstituttet med nye anbefalinger til laksens fôr, basert på resultater fra et stort EU-prosjekt. Nå har de sammenlignet de gamle og de nye anbefalingene. 

Bedre kvalitet på fileten

Forskerne gjorde et forsøk med to behandlinger. Den ene gruppen laks fikk et fôr basert på de gamle vitaminanbefalingene, og den andre gruppen fikk fôr med de nye anbefalingene.

Ved første øyekast var det ingen forskjell på fiskene. De vokste like bra på begge typer fôr. Men fisken som fikk det nye fôret hadde større celler i muskelen, og hadde en bløtere konsistens.

– Hver enkelt celle i muskelen vokste bedre med det nye fôret, og større celler gir bedre og friskere kvalitet på fileten, sier Hamre.

Forsøkene ble gjort i en periode på tre måneder. Hamre legger til at de kanskje ville sett forskjeller i vekst hos fisken dersom forsøket hadde vart lenger.

Fikk B-vitaminmangel

Hos fisken som fikk fôret med de gamle vitaminanbefalingene så forskerne en opphoping av stoffet cystationin, noe som er en indikasjon på B-vitaminmangel. Har fisken mangel på ett eller flere viktige B-vitaminer kan stoffskiftet stoppe opp, og fisken blir syk.

– Dette bekrefter at fisken trenger å få tilsatt mer B-vitaminer enn det som er i de gamle fôranbefalingene, sier Hamre.

Havforskningsinstituttet har siden 2011 vært med i det store EU-prosjektet ARRAINA, der målet var å finne ut hvor mye ulike fiskearter trenger av ulike mikronæringsstoffer nå som fôret har endret seg.

I de nye forsøkene fulgte opptaket av vitaminer og mineraler i fisken stort sett samme mønster som de tidligere funnene.

Bekrefter tidligere forsøk

Resultater fra mindre forsøk gjort i ARRAINA- prosjektet viser at bruk av de gamle anbefalingene for mikronæringsstoffer og aminosyrer gir fisk som ikke vokser optimalt når de får plantebasert fôr.

– Vi ville bekrefte resultatene for vitaminer og mineraler i en større skala. Vi har publisert resultater på de fleste vitaminene. Nå er vi i gang med å vurdere resultatene på mineraler og se på hvordan det påvirker laksen, sier Hamre.

ASSESSFEED-prosjektet er finansiert av FHF og EU, FP7. Se mer her:

https://www.hi.no/filarkiv/2018/06/hi-rapp._nr._21-2018_assessfeed.pdf/nb-no