Gå til hovedinnhold

Har du sett brugde?


Brugde i vannet

Har du sett brugde? Da vil Havforskningsinstituttet vite når og hvor du så den. (Foto: J. Stafford-Deitsch)

Fotograf: J. Stafford-Deitsch

Har du sett ei stor ryggfinne bryte havflata i det siste? Da har du kanskje sett verdens nest største fisk – brugda! Havforskningsinstituttet skal nå kartlegge denne haiens vandringsmønster og utbredelse i norsk farvann.

Denne saken ble publisert i april 2019, men er fortsatt aktuell i 2023.

Brugda filtrerer sjøvann igjennom gjellene og spiser store mengder dyreplankton hver dag. Den kan bli opptil elleve meter lang og lever i tempererte farvann, blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia.

I løpet av de kommende årene skal havforskere fra Norge og Skottland lete etter disse sjeldne haiene langs norskekysten.

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, forklarer havforsker og prosjektleder Claudia Junge.

Var tallrik

Brugda har historisk sett vært en tallrik art i norske farvann, men den har blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate. Det nystarta brugdeprosjektet ved Havforskningsinstituttet skal samle informasjon om brugdas utbredelse langs norskekysten, og forskerne ønsker å fastslå hvordan det står til med brugdebestanden per i dag.

Junge forklarer at målet for prosjekt er å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

– Når vandrer brugda og hvor overvintrer den? spør hun.

Samarbeidsprosjekt

Brugdeprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere i Norge og Skottland. Forskere i Skottland har tidligere gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander og blant annet krysse Atlanteren og svømme til Newfoundland i Canada.

– I dette samarbeidsprosjektet skal vi se om Norskekysten inngår i brugdas vandringsruter, forteller Junge.

Brugdeobservasjoner kan registreres inn via vår folkeforskningsportal Dugnad for havet, hvor publikum kan bidra til havforskningen med observasjoner av livet i havet. Brugdeteamet er takknemlig for all informasjon, både observasjoner av levende brugder eller funn av døde individer.

Vil ha rapporter

Per i dag har vi rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde de siste 15 årene. De fleste observasjonene skjedde i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele Norskekysten.

– Vi håper at de som ser brugde rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted. Hvis du har vært heldig og observert brugde, vennligst gi oss beskjed! legger marinbiolog Marlén K. Myrlund til.

For mer informasjon om brugde og annen bruskfisk, besøk temasiden om bruskfisk eller kontakt forsker Claudia Junge.

Slik kan brugde i overflata se ut:

Video: Kevin Christensen (IG: @enestekevin), etter avtale

Les også:

Brugde - den vennlege kjempa

Haien – skapningen med et ufortjent dårlig rykte