Gå til hovedinnhold

Kongsberg-seminar om bærekraftige hav


Sissel Rogne i Kongsberg

Sissel Rogne på plass i Kongsberg.

Fotograf: Ove Ronny Haraldsen / Kongsberg Gruppen

Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime utvikler sensorteknologi for registrering av mikroplast i havet. Da passet det godt at havforskningsdirektør Sissel Rogne snakket om rene og rike hav inn i evigheten.

Kongsberg Maritime har holdt sitt årvisse seminar i tilknytning til Kongsberg Jazzfestival. I år var tema «Det digitale havrom». WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell åpnet seminaret som samler representanter fra hav- og teknologinæringen og forskning.

Plastkartlegging i verdenshavene

Kongsberg Maritime og Havforskningsinstituttet (HI) utvikler sensorteknologi til bruk i det som på sikt skal bli en verdensomspennende plastkartlegging. Rederiforbundet er med som tredjepart, og skal montere systemene på utvalgte skip. HI skal stå for datainnsamling, analyser og tolking av data.

Helhetlig havforvaltning

Havforskningsdirektør Sissel Rogne benyttet anledningen til å snakke om helhetlig kyst- og havforvaltning da hun hadde ordet.

– Vi må i større grad se havøkosystemene under ett – og ikke stykkevis og delt slik det gjøres i dag. Integrert økosystemforvaltning gir et mer korrekt bilde av hva som påvirker havet, og dermed også av hva som bør gjøres på land for å ivareta havet helse og rene og rike hav.

Seminaret ble avsluttet med en samtale mellom Sissel Rogne, Gustav Witzøe fra Salmar, Hege Skryseth fra Kongsberg Gruppen og Ingrid Kylstad fra Katapult Ocean. De diskuterte blant annet Norges ferd fra å være en sjøfartsnasjon til å bli en olje- og sjømatnasjon.

Sissel Rogne (f.h.) i samtale med Hege Skryseth, Ingrid Kylstad og Gustav Witzøe. (Foto: Ove Ronny Haraldsen / Kongsberg Gruppen)