Gå til hovedinnhold

NOT CACHED

Tokt med «Kristine Bonnevie» i Ytre Oslofjord

Bonnevie i Flødevigen

«Kristine Bonnevie» legger ut fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Fotograf: Frithjof Moy / Havforskningsinstituttet

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» er på kartleggingstokt i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.

Der skal fartøyet blant annet tilbake til steder hvor det ble tatt bunnprøver på 1950-tallet med den gang FF «Kristine Bonnevie» tilhørende Biologisk stasjon i Drøbak.

Kartlegger nye områder

Toktet er del av forskningsprosjektet «Frisk Oslofjord», med formål å kartlegge naturmangfoldet på havbunnen i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker. Nye marine økologiske kart skal gi forvaltningen kart og grunnlagsdata til kunnskapsbasert forvaltning av de marine verdier under de blå flater.

– Mye er kartlagt i Oslofjorden allerede, men dette toktet skal inn i helt ny områder hvor det ikke har vært kartlagt tidligere, sier toktleder Pål Buhl-Mortensen.

– Blant annet er det et spennende undervannslandskap i nasjonalparken, med bratte bergvegger fra 50 til 450 meters dyp.  

Med en ROV skal vi utforske sjøbunnen og registrere dyrelivet fortløpende. Men også søppel, tapte fiskeredskaper og arkeologiske funn skal registreres. Dyr som lever nede i sedimentbunn tas opp med en bunngrabb, dyr som lever på bunnen fanges med en liten trål eller en slede. NGU er også med om bord for å ta sedimentprøver og lage gode geologiske kart over sjøbunnen i nasjonalparkene.

– Uttesting av ny teknologi i bunnkartlegging er også en viktig del av prosjektet. Vår kartlegging overlapper nå med områder hvor Kongsberg Maritime har kartlagt med sin autonome undervannsfarkost HUGIN, skal at vi kan sammenligne ny og gammel teknologi for å læres oss å bruke ny teknologi, sier prosjektleder Frithjof Moy.

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» tilhørende Biologisk stasjon i Drøbak på 1950-tallet. (Foto: Bengt O. Christiansen)

Norges første kvinnelige professor

Hvem var Kristine Bonnevie? Hun var biolog og Norges første kvinnelige professor, samt første kvinnelige medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1911. Hun var en pionér innen eksperimentell forskning på celler (cytologi) og genetikk.

Havforskningsinstituttets forskningsfartøy ble døpt 5. desember 2016 i Bonnevies navn.