Gå til hovedinnhold

– Interessante russiske funn i arktiske havområder


HI 045291

– Russernes funn i de arktiske sokkelhavene er interessante – og en tanke overraskende, sier programleder Maria Fossheim.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

– Russernes funn i de arktiske sokkelhavene er interessante – og en tanke overraskende, sier programleder Maria Fossheim. Hun sier funnene bekrefter trendene som havforskerne har sett i Barentshavet.

 

Fossheim leder Havforskningsinstituttets forskningsprogram for Barentshavet og Polhavet. Derfor følger hun også nøye med på den russiske havforskninga i nord.

I sommer har russiske havforskere gjennomført et tre måneder langt tokt fra Beringstredet i øst og til Barentshavet i vest. Toktet ble gjennomført med forskningsfartøyet «Professor Levanidov», og forskerne om bord registrerte at nye arter har tatt seg inn i sokkelhavene som ligger nord for Russland. De har også observert økte bestander av fisk og krabbe som har vært registrert tidligere.

Enestående tokt

Toktleder Aleksej Orlov sier toktet var det første i sitt slag, og at de for eksempel fant blåkveite i Laptevhavet. De fant også store mengder stillehavslyr (alaska pollock) i Tsjuktsjerhavet.

– Et annet interessant resultat av toktet gjaldt polartorsken, som praktisk talt er forsvunnet fra Barentshavet, trolig på grunn av klimaendringene. Stor kjønnsmoden polartorsk ble registrert i betydelig omfang Karahavet, skriver den russiske avisa Rossijskaja Gazeta.

– Dessuten oppdaget vi snøkrabbe i alle områdene i Karahavet. Om to-tre år vil vi kunne starte et omfattende fiske på denne krabba der, sier Orlov.

Bekrefter trender 

Forskningssjef Maria Fossheim sier russernes funn bekrefter trender som havforskerne allerede har sett i Barentshavet.

– Vi vet at de arktiske artene nord i Barentshavet flytter seg mot nordøst, og da er det naturlig at en så kaldtvannskjær art som polartorsk har funnet nye leveområder i Karahavet. Det er et sokkelhav som likner områdene hvor polartorsken har oppholdt seg til nå, blant annet den nordøstlige delen av Barentshavet, sier Fossheim.

Havforskerne regner med at mange av artene i Barentshavet ikke kommer til å ha Polhavet som et framtidig leveområde,

– Arter som blant annet torsk må ha kontakt med bunnen for å trives. Det får de i Barentshavet og andre sokkelhav. Polhavet er rundt 3000 meter djupt. Derfor er det usannsynlig at torsken vil etablere seg der, sier Fossheim.

Hun understreker at russernes funn foreløpig er observasjoner, og at russiske havforskere per i dag ikke har gitt ut vitenskapelige publikasjoner etter toktet.