Gå til hovedinnhold

God dekning under årets økosystemtokt


Vilnius red, nett

I år har alt fungert om bord på det russiske forskningsfartøyet "Vilnius".

Fotograf: Pinro

Norske og russiske havforskere er fornøyd med toktdekninga i år. I fjor svikta vinsjene om bord på russernes fartøy. Dermed ble ikke den sørøstlige delen av Barentshavet kartlagt.

– Jeg gir årets toktdekning terningkast fem, sier havforsker Dmitrij Prozorkevitsj ved Pinro, polaravdelinga til Det føderale russiske havforskningsinstituttet (Vniro).

Det russiske fartøyet «Vilnius» har kartlagt nesten hele den russiske økonomiske sonen.

– En marineøvelse har ført til at vi mangler dekning i et lite område helt i nordøst – mellom Novaja Semlja og Frans Josefs land, men det har ingen stor betydning for datainnsamlinga vår. I tillegg har vi ikke gjort ferdig vår del av kartlegginga i Smutthullet, men vi planlegger å gjøre det om ikke altfor lenge, sier Prozorkevitsj.

Havforskerne Dmitrij Prozorkevitsj og Georg Skaret er fornøyd med årets dekning under økosystemtoktet i Barentshavet. (Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet)

Viktig med god dekning

Havforsker Georg Skaret leder den norske gruppa forskere og fagfolk som er i Murmansk denne uka. Der skal de gå gjennom dataene fra økosystemtoktet og blant annet beregne størrelsen på loddebestanden.

– Det er bra at «Vilnius» har kartlagt mesteparten av Russlands økonomiske sone. Spesielt er det viktig at den sørøstlige delen av Barentshavet ble dekket. Der er det både ungsild, torsk, hyse og mange andre viktige arter, og god dekning sørger får at vi får kontinuitet i tidsseriene våre, sier Skaret.

Utvider flåten

I høst har Pinro fått utvida flåten sin etter at forskningsfartøyet "Professor Levanidov" ble overført fra Vniros stillehavsfilial i Vladivostok og til Murmansk.

– Under overfarten, som startet 7. juli, har fartøyet gjennomført et bunntråltokt i Beringhavet som ledd i programmet for statlig overvåking av de viltlevende marine ressursene. På turen vestover har forskerne også gjort en rekke undersøkelser i havområdene nord for Russland; Tsjuktjer-, Øst-Sibir- og Laptevhavet, og mot slutten av toktet; i Kara- og Barentshavet, skriver det russiske nettstedet Fishnews.

I går var det et møte i Murmansk hvor deltakerne på det lange toktet fra øst mot vest markerte avslutninga for ekspedisjonen.