Gå til hovedinnhold

Har fått melding om 43 brugdeobservasjoner


Brugde i vannet

Havforskningsinstituttet har allerede fått inn de første meldingene om brugdeobservasjoner i år.

Fotograf: J. Stafford-Deitsch

Havforskningsinstituttet har fått inn 43 meldinger om brugdeobservasjoner siden i vår. Prosjektleder Claudia Junge takker alle som har bidratt til kartlegginga.

– Brugda er verdens nest største fisk, men vi vet dessverre alt for lite om denne haiarten, sier havforsker Claudia Junge.

Derfor ba Havforskningsinstituttet i vår om at de som har sett brugde langs Norskekysten melder fra om det. 

– Vi har fått inn meldinger om 43 observasjoner. Blant dem går noen så langt tilbake som 2012, men de aller fleste (28) er fra i år. Vi har valgt å ta med observasjoner fra noen år tilbake fordi ei brugde kan leve ganske lenge. Dermed kan disse observasjonene bety noe for dagens bestand, sier Junge. 

Fra Hordaland til Finnmark

Brugdeobservasjonene er gjort både langs kysten og til havs – de fleste langs kysten.

– Vi har fått inn 28 meldinger fra Hordaland til Finnmark. Dersom vi fordeler dem på fylker, er det flest observasjoner i Møre og Romsdal og Nordland. De har ni observasjoner hver, mens de andre fordeler seg på Hordaland (2), Trøndelag (2), Troms (4) og Finnmark (2), forteller Junge.

Marinbiolog Marlén K. Myrlund legger til at det er mannskap på ulike fartøy eller oljeplattformer som har sett brugde til havs.

– Tolv av observasjonene er gjort i Norskehavet og tre i Nordsjøen, sier hun.

Mulige dobbeltobservasjoner

Junge ser ikke bort fra at enkelte av brugdene kan ha blitt observert flere ganger.

– Det kan hende at ei brugde som er observert i Nordsjøen eller Norskehavet også kan ha blitt sett ved kysten samme år. Likevel er alle meldingene svært nyttige, blant annet fordi de sier noe om vandringsmønsteret til brugda, sier hun.

Merking?

I mai kom de første meldingene om brugdeobservasjoner, og den foreløpig siste er fra slutten av september. Junge sier det kan bli aktuelt å merke noen av brugdene for å finne ut mer om vandringsmønsteret til denne arten.

– For eksempel lurer vi på om brugdene som kommer til norskekysten i sommerhalvåret, oppholder seg i farvannene rundt Storbritannia og Irland om vinteren. Likevel vet vi lite om hvordan disse fiskene vandrer i løpet av et år.

Havforskningsinstituttet ønsker fortsatt meldinger om brugdeobservasjoner, og Junge sier de bør sendes via skjemaet i havfunn.

 

Slik kan brugde i overflata se ut:

Video: Kevin Christensen (IG: @enestekevin), etter avtale

Les også:

Brugde - den vennlege kjempa

Haien – skapningen med et ufortjent dårlig rykte