Gå til hovedinnhold

Nytt byråd om Dokken og Havbyen Bergen


Hurtigruten View 2

Illustrasjon: Vill Urbanisme/Havforskningsinstituttet/Hurtigruten

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er glad for at byutviklingen på Dokken har en sentral plass i plattformen til det nye byrådet i Bergen.  

Byrådet, som utgår fra Ap, MDG, KrF og V, har nå presentert både plattform og byrådsposter for byens innbyggere. Dokken er nevnt flere plasser i det nye politiske styringsdokumentet.  

– Dette forteller meg at byrådet ønsker en fortsatt god og rask fremdrift for utviklingen av Dokken. Det er svært gledelig for oss som venter på nytt bygg, og ikke minst med tanke på havbyen Bergen, sier Sissel Rogne.

Et fremtidsrettet og levende byområde

I plattformen til de fire partiene heter det mellom annet at de vil legge frem en helhetlig plan for Dokken som tilrettelegger for innspill og medvirkning. Visjonen er en transformasjon og utvikling av et stort havneområde til et fremtidsrettet og levende byområde for alle, med energi- og miljøløsninger som gir bærekraft og null utslipp. Det stemmer godt overens med Dokken-visjonene som Sissel Rogne presenterte sammen med Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam og administrerende direktør for akvariet Aslak Sverdrup tidligere i vår.

– På Dokken har vi en unik mulighet til å samle havforskning, havnæringer, boliger og pulserende byliv – og slik skape en bydel hvor det er trivelig å oppholde seg, også etter arbeidstid, ble det blant annet sagt da de tre møtte pressen og fortalte om planene for Dokken.  

Status og veien videre 

  • På tampen av 2018 bestemte regjeringen at det nye bygget som skal huse Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, skal bygges på en av tre mulige tomter på Dokken.
  • Siden har byrådet gitt klarsignal til å selge relevant areal til staten representert ved Statsbygg.
  • Fasen for å utarbeide ofp (oppstart forprosjekt) er utvidet og skal fullføres innen utgangen av 2019.
  • Ofp-rapporten, som leveres av Statsbygg, skal gjennom ekstern kvalitetssikring tidlig i 2020.
  • Det er regjeringen som fatter beslutning om å igangsette forprosjektet.