Gå til hovedinnhold

Vil styrke overvåkinga av algeoppblomstringer


HI 044005

Død oppdrettslaks under algeoppblomstringa i vår.

Fotograf: Fiskeridirektoratet

Regjeringa foreslår at Havforskningsinstituttet (HI) får 10 millioner kroner til å styrke overvåkinga av algeoppblomstringer. HI arbeider for tida med prosjektbeskrivelsen.

Forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen sier prosjektet kommer til å omfatte tre hovedområder:

•    forskning på giftige alger – hvilke forhold skal til for at de giftige algene blomstrer opp
•    hvordan overvåke «hele kysten» - videreutvikling av modeller for å kunne dekke hele kysten
•    bruk av ny teknologi for å effektivisere overvåkning

– I tillegg vil det bli viktig og ferdigstille en beredskapsplan sammen med fiskeridir og andre involverte slik at vi står bedre rustet neste gang, sier hun.