Gå til hovedinnhold

Karin Kroon Boxaspen

Karin K Boxaspen
Avdelingsdirektør
Telefon: 95066856
Avdeling: Program

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming

Geir Lasse Taranger, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister, Kevin Glover, Vivian Husa, Egil Karlsbakk, Bjørn Olav Kvamme, Karin Kroon Boxaspen, Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad, Abdullah Sami Madhun, Hugh Craig Morton, Terje Svåsand
ICES Journal of Marine Science 72 p. 997-1021
2014

Dispersion of salmon lice in the Hardangerfjord

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Vibeke Sundfjord, Jan Aure, Karin Kroon Boxaspen
Marine Biology Research 10 p. 216-225
2003

Submerged light increases swimming depth and reduces fish density of Atlantic salmon Salmo salar L. in production cages

Jon-Erik Juell, Frode Oppedal, Karin Kroon Boxaspen, Geir Lasse Taranger
Aquaculture Research 34 p. 469-477

Faglige foredrag

2022

Combination of science, advice and regulation towards a new system for sustainable growth of salmonid aquaculture - The Norwegian experience of implementing a regulatory system based om effect of salmon lice from fish farms on wild salmonid fish

Karin Kroon Boxaspen, Tor Næsje, Eirik Biering
2016

Presentasjon av Risikovurdering 2016

Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Lars Helge Stien, Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen
2012

How the water temperature and current influence the environmental effects of aquaculture

Lars Asplin, Morten D. Skogen, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Svein Sundby, Karin Kroon Boxaspen

Poster

2012

Fluctuations in the physical climate of the Hardangerfjord and its influence on salmon lice distribution

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Vibeke Sundfjord, Jon Albretsen, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, Jan Aure

Rapporter og avhandlinger

2022

Styringsgruppens oppsummering og vurdering av lakseluspåvirkning på ville laksefisk i produksjonsområdene i 2022

Eirik Biering, Karin Kroon Boxaspen, Tor Næsje
2022

Råd vedrørende vurderinger av årlig variasjon og trender i lakselusindusert villfiskdødelighet

Karin Kroon Boxaspen, Eirik Biering, Tor Næsje
2021

Råd vedrørende vekting av laksebestander for bruk i Trafikklyssystemet

Tor Næsje, Eirik Biering, Karin Kroon Boxaspen
2021

Råd vedrørende vurderinger av heterogenitet i lakselusindusert dødelighet av utvandrende smolt fra sårbare og viktige bestander

Tor Næsje, Eirik Biering, Karin Kroon Boxaspen
2016

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett 2016

Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Lars Helge Stien, Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen
2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen, Karin Kroon Boxaspen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Jan Aure, Britt Bang-Jensen, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne S Ervik, Per-Gunnar* Fjelldal, Bengt Finstad, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Tom Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, Peder Andreas Jansen, Daniel Jimenez, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Anja Kristoffersen, Rosa Maria Serra Llinnares, Abdullah Madhun, Stein Mortensen, Morton Craig, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole B. Samuelsen, Anne Sandvik, Jofrid Skardhamar, Anne Berit Skiftesvik, Ove Skilbrei, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Lars H. Stien, Ingebrigt Uglem, Terje van der Meeren, Vidar Wennevik
2013

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Lars Asplin, Jan Aure, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, Geir Dahle, Arne S Ervik, Bengt Finstad, Kevin A. Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, P. A. Jansen, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Eirik Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Rosa Maria Serra Llinares, Abdullah Madlhun, Terje van der Meeren, Stein Mortensen, Craig Morton, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole Bent Samuelsen, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Ove Skilbrei, Lars Helge Stien, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Ingebrigt Uglem, Vidar Wennevik
2012

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2012. Sluttrapport til Mattilsynet

Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Lars Asplin, Karin Kroon Boxaspen, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Marius Berg, Steinar Kålås, Bjørn Barlaup, Knut Wiik Vollset
2009

Nasjonal lakselusovervåkning 2008 på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten samt i forbindelse med evaluering av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad, Rune Nilsen, Ingebrigt Uglem, Lars Asplin, Øystein Skaala, Karin Kroon Boxaspen, Tore Øverland
2008

Nasjonal overvåkning av lakselusinfeksjon på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye i forbindelse med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad, Rune Nilsen, Lars Asplin, Ingebrigt Uglem, Øystein Skaala, Karin Kroon Boxaspen, Tore Øverland
2004

Modelled distribution of sea lice in a Norwegian fjord

Lars Asplin, Karin Kroon Boxaspen, Anne Dagrun Sandvik
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)