Gå til hovedinnhold

Slik kan havet løse klimaproblemet


HI 042741

Den nye rapporten som legges frem tar for seg hvordan havet kan være med å løse klimaproblemene.

Fotograf: Oda Linnea Brekke Iden / Havforskningsinstituttet

En ny havrapport tar for seg hvordan havet kan gi løsninger – ikke bare bli et offer for virkningene av klimaendringene.

Den nye rapporten viser at havnæringene kan bidra med cirka 20 prosent av den nødvendige reduksjonen av Co2-utslipp i de neste årene.

– Havet er ikke bare utsatt for skadelige effekter av klimaendringer. Overraskende for mange kanskje, kan havnæringene bidra til en løsning på klimaproblemet, sier forskningssjef Peter Haugan.

Han er en av tre ledere av ekspertgruppen som har utarbeidet rapporten som legges frem under FNs toppmøte i New York denne uken.

Kan erstatte fossil kraftproduksjon

Gruppen har undersøkt områder som tar for seg marin fornybar teknologi, maritim transport, fiskeri, havbruk og økt matproduksjon, blått karbon og karbonlagring under havbunnen.

– Tiltak som fremmer disse områdene vil også medføre ringvirkninger. Disse er vurdert i forhold til de 17 bærekraftsmålene, og nesten alle ringvirkningene er positive, forklarer Haugan.

I rapporten kommer det blant annet frem at havvind er i ferd med å bli så konkurransedyktig på pris, at det forventes at det vil erstatte en betydelig del av fossil kraftproduksjon i årene som kommer.

– Det kreves god marin områdeplanlegging for at utbygging av havvind skal gi positive effekter på miljø og andre havnæringer, forteller Haugan videre.

Fagrapporten «The Ocean as a Solution to Climate Change» kan leses her. Rapporten er den første studien i sitt slag som tar for seg hvordan havet og havnæringene kan gi løsninger, og ikke bare bli offer for virkningene av klimaendringene.

Forskningssjef Peter Haugan er for tiden i New York, hvor han er en av tre ledere som har lagt frem en ny forskningsrapport som tar for seg hvordan havnæringen kan være med å løse klimaproblemet.
Forskningssjef Peter Haugan er for tiden i New York, hvor han er en av tre ledere som har lagt frem en ny forskningsrapport som tar for seg hvordan havnæringen kan være med å løse klimaproblemet.