Gå til hovedinnhold

Polartorsken er svært sårbar for oljesøl


Boreogadus saida SB 2009

Polartorsk: Liten, men viktig nøkkelart i økosystemet i nord. Foto: Erling Svensen/HI

Hjerteutviklingen hos polartorskelarvene blir alvorlig skadet, selv ved meget lave doser. Det gjør sjansen for å overleve minimal, for en av de viktigste artene ved iskanten. 

Polartorsken er en «hjørnestein» i økosystemet langs iskanten i Arktis. En arktisk art som trives i kaldt vann og gyter under isen på våren. 

Den spiser alger, og er selv viktig mat for større fisk, hvaler og sjøfugl. 

– Polartorsken er utrolig viktig i Arktis, vi kaller det en nøkkelart i økosystemet, sier HI-forsker Sonnich Meier. 

Utsatte fiskeegg for oljedråper 

For å finne ut hvor mye olje polartorsken tåler, utsatte forskerne polartorskeegg for små doser olje i tre dager. Så ble eggene flyttet over i kar med rent sjøvann. 

Deretter fulgte forskerne nøye med på hvordan eggene utviklet seg, til larver og yngel, det neste halve året. 

Samtidig hadde de en «kontrollgruppe» med polartorskegg som ikke ble eksponert for olje. 

– Vi så at oljedråpene festet seg på skallet til polartorskeggene, sier Meier. 

Død og feilutvikling  

Forskerne prøvde ut ulike «olje-doser» på forskjellige egg. 

– På høyeste dose døde alle eggene, sier Meier. – På nest høyeste dose utviklet fisken seg feil, den fikk deformiteter som gjorde at den ikke kunne spise, og dermed ville dø av sult. 

Men den største overraskelsen fikk forskerne da de prøvde den laveste dosen. 

– Først så det bra ut. De døde ikke, de fikk ikke deformiteter, fiskene så sunn og vanlig ut, men det var utenpå. 

Feil fettmengde til feil tid får katastrofale følger 

For å overleve som fisk i nord, er fett avgjørende. 

En polartorsklarve må bygge opp nok fett tidlig i livet, på våren og sommeren, for å kunne overleve en matfattig vinter, uten noen alger å spise på.  

– Men det viste seg at de larvene som hadde blitt utsatt for oljedråper, hadde hjerteproblemer. Dermed pumpet ikke hjertet slik det skulle, og dermed hadde ikke fisken riktig sirkulasjon under embryoutviklingen, forklarer Meier. 

Dette påvirket videre utviklingen av fettmetabolismen, som førte til overraskende langtidseffekter for fiskens energiomsetning.

– Når denne fisken da skulle begynne å spise og lagre fett til vinteren, så brukte den all sin energi på å vokse i lengde i stedet for å lagre fett i leveren. De lagret ikke nok fett, og dermed energi. 

Det vil si at når vinteren kommer, vil de oljeutsatte fiskene dø fordi de ikke har nok mat å tære på. 

Synlige skader på embryo: Øverst et embryo fra kontrollgruppen, som ikke var eksponert for olje. De tre neste har blitt utsatt for forskjellige doser. 

Skader alle – men polartorsk og hyse verst 

Forsøkene med polartorsk er en del av EGGTOX-prosjektet, et samarbeid mellom HI, amerikanske NOOA, og SINTEF. Eksponeringsforsøkene på polartorsk er utført på Hatfield Marine Science Center, Newport, Oregon, USA. 

Formålet er å finne ut hvordan ulike fiskearter reagerer på oljesøl. Tidligere har forskerne undersøkt hyse, torsk, sei, kveite og sild. 

– Alle artene fikk alvorlige skader, sier Meier. – Men torsk tåler mer enn polartorsk. Sammen med hysen, er det polartorsken som får de største skadene. 

Referanse: 

B. J. Laurel, L. A. Copeman, P. Iseri, M. L. Spencer, G. Hutchinson, T. Nordtug, C. E. Donald, S. Meier, S. E. Allan, D. T. Boyd, G. M. Ylitalo, J. R. Cameron, B. L. French, T. L. Linbo, N. L. Scholz, and J. P. Incardona. 2019. Embryonic Crude Oil Exposure Impairs Growth and Lipid Allocation in a Keystone Arctic Forage Fish. Iscience 19:1101. Lenke: https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042(19)30330-X.pdf)