Gå til hovedinnhold

LoVe havobservatorium er i full drift

Ny teknologi gjør at du kan følge livet helt ned til 1500 meters dyp direkte via internett.

I dag åpnet statssekretær Trine Danielsen havobservatoriet LoVe i Vesterålen. Havobservatoriet samler inn data fra et helt unikt område langs kysten. Nå er de nye nettsidene med data tilgjengelige for alle, over hele verden.

– Jeg er svært glad i dag, og ser frem til de spennende utfordringene vi vil få fremover. Dette er dagen for å takke alle som har bidratt både teknologisk, med finansiering, publisering og med arbeid. Hurra for et så flott dugnadslag, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Bredt prosjektsamarbeid

Første fase av prosjektet startet i 2013 som et samarbeid mellom HI, Equinor og Metas. Den gang ble én observasjonsplattform satt ut ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen. Dette arbeidet var avgjørende for at det ble bevilget nye midler for å videreføre prosjektet inn i fase II.

I 2015 fikk prosjektet 72 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd og flere nye prosjektdeltakere. Det er nå blitt mulighet for totalt syv observasjonsplattformer (noder) som dekker sokkelen fra kysten og ut på dyphavet.

– Etter hvert vil det tilgjengeliggjøres enorme datastrømmer. Observatoriet vil sende data om temperaturforhold, havstrømmer, koraller i området, lyder under vann og egne ekkolodd-data, sier prosjektleder og forsker, Espen Johnsen. 

Prosjektleder Espen Johnsen forteller at observatoriet på sikt vil sende ut massive datastrømmer. Foto: Erlend A. Lorentzen / HI.

Stort fokus på ekkolodd

Det finnes ingen andre undervannsobservatorium som har like stort fokus på ekkolodd. På sikt er målet at disse dataene også kan inkluderes i fiskeriforvaltningen.

– Dette kan hjelpe oss å se dynamikken og hva som lever i vannmassene, forklarer Johnsen.    
I disse områdene finner vi noen av de viktigste gyteområdene for torsk. Inntil 60 prosent av all yngel og egg fra de kommersielle norske fiskebestandene starter livet mens de driver gjennom området.

I tillegg kan fiskenæringen og andre dra god nytte av å følge dataene når skreien vandrer mot Lofoten om vinteren.