Gå til hovedinnhold

LoVe havobservatorium er i full drift

 • LoVe_IG__DSC_4028.jpg

  Havdirektør Sissel Rogne ønsker velkommen til åpningen av LoVe havobservatorium.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4146.jpg

  Vipps, så var LoVe havobservatorium åpnet. Fra venstre: Christina Abildgaard fra Forskningsrådet, havforsker Espen Johnsen, statssekretær Trine Danielsen, havforskningsdirektør Sissel Rogne og Bø-ordfører Sture Pedersen.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_IG__DSC_4122.jpg

  Her åpner statssekretær Trine Danielsen havobservatoriet vårt i Vesterålen. Dette er starten på en helt ny æra for vår forskning, som historisk sett har blitt gjort med forskningsfartøy.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4055.jpg

  – Dette er en infrastruktur som kan betraktes som revolusjonerende innen teknologiutvikling. Det at vi kan operere med et havobservatorium helt ned til 2500 meters dyp og sende data i sanntid er helt imponerende. Jeg tenker dette blir veldig viktig i havforfaltningen fremover. LoVe har kompetanse og kvalitet, sier Christina Abildgaard, som er avdelingsdirektør i Norges Forskningsråd.

  .

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4155.jpg

  Havdirektør Sissel Rogne

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4156.jpg

  Deltagerene fikk en omvisning i den lille hytten hvor kablene blir koblet opp mot PCer og servere.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_DSC_3930.jpg

  Maskinene registrerer all data som sendes opp fra observatoriet.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_IG__DSC_4178.jpg

  – Jeg er stolt av teamet som har gjort det mulig. Setter pris på all hjelp fra lokale krefter og partnere. Ikke minst. Forskningsrådet, som har vist stor forståelse for utfordringene som ligger i en slikt avansert og fremtidsrettet observatorium, sier prosjektleder Espen Johnsen.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_IG__DSC_4239.jpg

  Havdirektør Sissel Rogne og Christina Abildgaard under omvisningen på Hovden.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4310.jpg

  Etter omvisningen ble det holdt en rekke foredrag fra både prosjekt og partnere. Her med havdirektør Sissel Rogne.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4286.jpg

  Avdelingsdirektør Christina Abildgaard i Norges Forskningsråd.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_Åpning_Web_DSC_4278.jpg

  Prosjektleder Espen Johnsen forteller om prosjektet LoVe, som startet allerede i 2013.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_DJI_0063.jpg

  Kablene kommer inn dette sundet i Hovden, før de går videre opp på land (via stranden litt i bakgrunnen) for å registrere data, dermed blir dataen sendt videre via kabler innover i fjorden.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet
 • LoVe_DJI_0006-2.jpg

  Åpningen ble holdt i fiskeværet Hovden i Bø kommune, i Vesterålen. Her kommer også kabelene opp på land.

  Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Ny teknologi gjør at du kan følge livet helt ned til 1500 meters dyp direkte via internett.

I dag åpnet statssekretær Trine Danielsen havobservatoriet LoVe i Vesterålen. Havobservatoriet samler inn data fra et helt unikt område langs kysten. Nå er de nye nettsidene med data tilgjengelige for alle, over hele verden.

– Jeg er svært glad i dag, og ser frem til de spennende utfordringene vi vil få fremover. Dette er dagen for å takke alle som har bidratt både teknologisk, med finansiering, publisering og med arbeid. Hurra for et så flott dugnadslag, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Bredt prosjektsamarbeid

Første fase av prosjektet startet i 2013 som et samarbeid mellom HI, Equinor og Metas. Den gang ble én observasjonsplattform satt ut ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen. Dette arbeidet var avgjørende for at det ble bevilget nye midler for å videreføre prosjektet inn i fase II.

I 2015 fikk prosjektet 72 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd og flere nye prosjektdeltakere. Det er nå blitt mulighet for totalt syv observasjonsplattformer (noder) som dekker sokkelen fra kysten og ut på dyphavet.

– Etter hvert vil det tilgjengeliggjøres enorme datastrømmer. Observatoriet vil sende data om temperaturforhold, havstrømmer, koraller i området, lyder under vann og egne ekkolodd-data, sier prosjektleder og forsker, Espen Johnsen. 

Prosjektleder Espen Johnsen forteller at observatoriet på sikt vil sende ut massive datastrømmer. Foto: Erlend A. Lorentzen / HI.

Stort fokus på ekkolodd

Det finnes ingen andre undervannsobservatorium som har like stort fokus på ekkolodd. På sikt er målet at disse dataene også kan inkluderes i fiskeriforvaltningen.

– Dette kan hjelpe oss å se dynamikken og hva som lever i vannmassene, forklarer Johnsen.    
I disse områdene finner vi noen av de viktigste gyteområdene for torsk. Inntil 60 prosent av all yngel og egg fra de kommersielle norske fiskebestandene starter livet mens de driver gjennom området.

I tillegg kan fiskenæringen og andre dra god nytte av å følge dataene når skreien vandrer mot Lofoten om vinteren.