Gå til hovedinnhold

12 millioner til å forske på forurensning i Arktis


Polartorsk under isen

Polartorsken er svært sårbar for oljesøl.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Forskningsrådet har bevilget 12 millioner til et prosjekt som skal gi en bedre forståelse av forurensning langs iskanten og hvordan det vil påvirke nøkkelarter i området.

– Det er helt fantastisk! Dette vil bidra til at vi kan få en bedre forståelse av spredning av forurensning langs iskanten og mulige effekter på nøkkelarter, spesielt polartorsk.

Det sier forskningssjef Frode Vikebø etter at Forskningsrådet har bevilget 12 millioner kroner til prosjektet «Arctic ecosystem impact assessment of oil in ice under climate change».

Skal lage en bedre havmodell

Prosjektet, som er et samarbeid mellom HI, Meteorologisk institutt, SINTEF og Universitetet i Tromsø, skal se nærmere på dynamikken mellom forurensning i nord, havmiljøet langs iskanten og nøkkelartene i området.

– Det er litt sammensatt. Men kortversjonen er at vi skal forbedre nødvendige numeriske modeller og deres koblinger for hav-bølge-is-interaksjoner, oljespredning og sårbare tidlige livsstadier for nøkkelarter, sier Vikebø.

– Vi vil ha en bedre gjenskaping av den dynamikken, for det er i det miljøet de marine organismene i området lever i, legger han til.

De norske forskerne skal også samarbeide med kollegaer ved amerikanske NOAA og universitetet i Fairbanks, Alaska.

Simulerer oljeforurensning

Forskerne vil konsentrere seg mest om den øvre delen av vannsøylen, hvor vi finner både bølger og is.

– Det er også her tidlige stadier av polartorsk lever, sier Vikebø.

Etter at Meteorologisk institutt har utviklet modellen med tanke på vær og vind, vil SINTEF bruke denne som drivkrefter for ulike scenarioer for oljesøl nær iskanten.

– Og så skal vi på HI bruke begge disse modellproduktene til miljøbeskrivelse for en individbasert modell for polartosk i tidlige stadier, for å tallfeste hvilken forurensning den kan eksponeres for, sier forskeren.

Kan gi bedre forståelse av annen forurensning

Når prosjektet er ferdig i 2024, tror Vikebø at arbeidet vil kunne brukes på mer enn bare oljeforurensning.

– Jeg tror vi også kan bruke denne nye kunnskapen på å forstå annen forurensning som kan skje i Arktis, som fra transport, mineralutvinning og turisme, sier han.