Gå til hovedinnhold

HI om nye regler for turistfiske: Ønsker styrket rapportering


turistfiskere

Illustrasjonsfoto

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

– For at vi skal kunne bruke fangstdata til vitenskapelig formål, må rapporteringen fra turistfisket styrkes, sier havforsker Keno Ferter. HI har gitt flere innspill på høringen om nye regler.

Havforskningsinstituttet har svart på en høring om endringer i regelverket for turistfiske fra Nærings- og fiskeridepartementet. Forslaget ligger på regjeringens nettsider: Høring - Forslag til endring av regler om turistfiske

Dette er kortversjoner av noen av Havforskningsinstituttets innspill:

 • HI ønsker tiltak for at reglene håndheves strengere for å forbedre den i dag mangelfulle fangstrapporteringen fra turistfiskebedriftene, og for å få bukt med useriøse aktører.
   
 • HI fraråder en utviding av fangstrapporteringen før dagens ordning fungerer som tenkt. Noen arter er vanskelige å identifisere riktig:
  • Særlig uer er vanskelig å skille fra lusuer, og fører til at dataene blir dårlige. For å fange opp den truede, og større arten vanlig uer, er forskernes råd å kreve rapportering av uer bare over 32 cm.
 • Fortløpende, elektronisk fangstrapportering vil trolig gi bedre data, men kan være vanskelig i områder med dårlig internettdekning.
   
 • Departementet foreslår at det bare skal være lov å ta med fisk ut av landet dersom du har oppholdt deg hos en registrert turistfiskebedrift. HI ser positivt på en regulering som fremmer at bedrifter registrerer seg, slik at de må rapportere fangstene.
  • HI ber departementet vurdere hvordan en slik lovendring vil påvirke fastboende.
 • Basert på HI sine undersøkelser er det lite som tyder på at det å skjære ut bare loins fra fisken og kassere resten er vanlig praksis. Bukkjøttet blir ofte skåret vekk i områder med mye kveis.
  • HI frykter at et påbud om å bare kunne utføre hel fisk kan føre til såkalt «high grading» - At du kasserer en fisk du hadde tenkt å ta med deg til fordel for en finere fisk du fanget etterpå, for eksempel en med mindre kveis.
 • HI anbefaler å se på muligheten for å plassere ensilasjetanker hos turistfiskebedriftene for å bruke restråstoff fra sløying og filetering.
   
 • HI er positive til at departementet tydeliggjør at turistfiskebedriftene har informasjonsplikt for gjestene om fangstrapportering, og anbefaler at den også må innebære info om god sløying og filetering.
   
 • HI er positive til en tillatelsesordning for turistfiskebedrifter, for å kunne sikre at alle aktørene er seriøse.

Last ned hele høringssvaret fra regjeringens nettsider: Høringssvar fra Havforskningsinstituttet