Gå til hovedinnhold

Denne bestanden kan redde den originale østersen i Europa


østers4

Denne flatøstersbestanden i Rogaland kan være genetisk unik.

Fotograf: Øivind Strand / Havforskningsinstituttet

Kom over en eventyrlig flatøstersbestand på Karmøy. – Jeg har aldri sett noe lignende, sier forsker.


I Europa finnes det nesten ingen gjenværende, friske bestander av flatøsters. Parasittsykdommer gjør at de ikke kan dyrkes frem og den eneste redningen for næringen er å få tilgang på sykdomsfrie østersyngel. De finnes kun i Norden.

– Vi jobber mye med helsestatus hos flatøstersen. Det har kommet en rekke henvendelser fra prosjekter som vil re-etablere østersbestander i Nordsjøen. For å gjøre det trenger de friske østers, sier forsker Stein Mortensen.

Men for å kunne bidra i europeisk sammenheng, må forskerne vite at østersene er sykdomsfrie og genetisk unike. 

Flatøstersen dominerer området

På Karmøy i Rogaland har forskere nylig besøkt en eventyrlig bestand med flatøsters. 

– Bestanden har en mengde og tetthet jeg aldri har sett før. Det er veldig spesielt at flatøstersen dominerer hele lokaliteten, sier forsker Stein Mortensen.

Han påpeker samtidig at når det først finnes en så robust bestand, så må de også passes på. Om de viser seg å være genetisk unike, så kan de være redningen for flatøstersproblemene over hele Europa.

– Rykker det inn et høsteteam med lettbåt i denne pollen, kan de tømme den helt for østers. Da kan andre arter overta, forklarer Mortensen.

Han har nå startet et eget arbeid for å overvåke pollen for å få mest mulig data om bestanden.

– Vi har inkludert denne bestanden i både bestandsundersøkelser og helseovervåking og samarbeider i tillegg med et nordisk prosjekt på østersgenetikk, slik at vi har riktige datasett, i tilfelle disse skal kunne brukes til dyrking i fremtiden, sier forskeren.

Forsker Stein Mortensen har undersøkt østersen i området sammen med forskerne Tore Strohmeier og Øivind Strand.
Forsker Stein Mortensen har undersøkt østersen i området sammen med forskerne Tore Strohmeier og Øivind Strand.

Må fjerne uønsket stillehavsøsters

Stillehavsøstersen er blitt en etablert art i norske farvann. Den kommer ikke til å forsvinne. Det er også den største trusselen mot denne pollen – utenom overhøsting.

– Er det et sted vi skal plukke vekk stillehavsøstersen er det akkurat her. Dette kan vise seg å bli mye viktigere enn den lokale badestranden, sier Mortensen.

Selv fjernet de 15 stillehavsøsters under besøket, men han tror ikke de blir kvitt arten med det første.

– Om stillehavsøstersen begynner å gyte inne i denne flatøstersbestanden tror jeg vi kan glemme å bruke disse til dyrking. Det er ikke lov å dyrke stillehavsøsters i Norge, så hvis bestandene blandes sammen vil det gjøre det vanskelig å høste partier med kun flatøstersyngel, forklarer forskeren.

Gyter ikke hvert år

I denne pollen ser det ikke ut til at flatøstersen etablerer en ny generasjon hvert år – og det var tydelig at de ikke gjorde det i fjor. Men forskerne oppdaget flere store årsklasser.

– I noen år er det tydeligvis stor rekruttering. Om vi hadde klart å beskytte denne bestanden slik at det kan høstes ut livskraftig, sykdomsfri flatøstersyngel kan den få verdi langt ut over den lokale verdien den har som naturtype, sier Mortensen og legger til:

– Denne bestanden kan være en av de siste sjansene for å redde østersnæringen i Europa, som har flyttet skjell ukritisk rundt og på den måten spredd flere sykdommer.