Gå til hovedinnhold

Her er svaret på hvor mye torsk steinkobber spiser


20150618 121738

Steinkobbenes avføring sier mye om hva de spiser. 

Fotograf: Carla Freitas Brandt

Forskere har kartlagt avføring fra steinkobber for å finne ut hvor mange kilo torsk de faktisk spiser. 

Hvilken rolle har egentlig steinkobben i at kysttorskbestanden i Skagerrak skrumper inn? Ofte nevnes kystselen som en synder når en snakker om mindre torsk i Skagerrak og Oslofjorden. 

Derfor har forskere nå gått omfattende til verks for å gi svar på et hett tema, nemlig hvor stor andel av steinkobbens kost som består av torsk, og funnene ble nylig publisert i en vitenskapelig artikkel.

I spørsmål om blant annet regulering av steinkobbebestanden, trenger forvaltningen et solid kunnskapsgrunnlag.

Da måtte forskerne lete etter svar i selens avføring på svaberg. 

Bidragsyterne slapper av på svaberg. Her var godt forskningsmateriale. (Foto: Carla Freitas Brandt / Havforskningsinstituttet)

Liten andel torsk 

– Det vi så, var at torsk bare utgjør 2 % av kosten, mens det de spiste aller mest av, faktisk var andre torskefisker som øyepål, sei, lyr og hyse, samt flatfisk, forteller forsker Carla Freitas.   

Jobben med å analysere selens etterlatenskaper, ble gjort av Maria Sørlie i en masteroppgave ved UiA, i samarbeid med Havforskningsinstituttets forskere.

Nå har forskerne gått dypere inn i tallene og beregnet hvor mange kilo fisk steinkobbene spiser, og sammenlignet med hvor mye kommersielt fiskeri har fanget.

Dronebilde av selene på svaberg. Foto: Michael Poltermann/Havforskningsinstituttet 

Fem prosent av kommersielt fiske

Arbeidet med selens diett er bare en av mange måter forskerne kartlegger deres levevaner på. GPS-merking av hvor selen faktisk svømmer og lever, inngår også i dette arbeidet.  

I den nye artikkelen, kommer det frem at steinkobbenes innhogg i torskebestanden utgjør bare fem prosent av fangsten fra kommersielt fiskeri i indre Skagerrak. 

Og funnene er viktige, mener Kjell Tormod Nilssen, som er ansvarlig forsker for rådgivning på kystsel: 

– Mange brukere av området har hevdet at en økende bestand av steinkobber må ta skylda for at det er lite torsk. Derfor har vi også brukt droner for å beregne hvor mye steinkobber som finnes. Sammen vil disse dataene gi oss et bedre innblikk i hvilken rolle kystselen spiller i økosystemet. 

Steinkobbene samles gjerne i grupper. Foto: Carla Freitas Brandt/Havforskningsinstituttet 

Foretrekker små fisk 

Blant de viktigste funnene, var også at steinkobbene foretrekker små fisk, samt fisk som ikke utgjør en del av det kommersielle fisket. 

Forskerne har sett på størrelsen på fisken som steinkobbene spiste, og at de generelt var under minstemål og bestod av stor artsvariasjon. 

– Tallene viser at det er lite direkte konkurranse mellom fiskeri i Skagerrak og steinkobbene, sier Freitas.

Tilsvarende studier av steinkobber i Vesterålen og Porsangerfjorden viste også at steinkobbene spiste mange arter og små individer, men lite torsk.

Foto: Carla Freitas Brandt/Havforskningsinstituttet 

Totalt samlet de inn 121 prøver av steinkobbenes avføring på utvalgte steder utenfor Grimstad, Tvedestrand, Risør og Kragerø. 

Referanse:

Sørlie, Maria, Kjell Tormod Nilssen, Arne Bjørge, and Carla Freitas. "Diet composition and biomass consumption of harbour seals in Telemark and Aust-Agder, Norwegian Skagerrak." Marine Biology Research (2020): 1-12. Lenke: https://doi.org/10.1080/17451000.2020.1751205