Gå til hovedinnhold

Jubler over penger til etterlengtet kystfartøy


Sissel Rogne og Odd Emil Ingebrigtsen jubler over nytt kystfartøy

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigsten i Austevoll da nyheten om nytt kystfartøy kom.

Fotograf: Runar Bjørkvik Mæland / Havforskningsinstituttet

Fiskeriministeren kom til Austevoll med en heidundrende gave: 110 millioner til et nytt kystgående forskningsfartøy.

Da fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte HI sin stasjon i Austevoll fredag 29. mai, hadde han med seg en gladmelding: 110 millioner til et nytt kystforskningsfartøy og 60 millioner til vedlikehold av de andre forskningsfartøyene.
 
– Jeg er jublende glad og svært takknemlig for at fiskeriministeren prioriterer dette blant gode formål i krisepakken. Spesielt vil jeg takke maritim sektor for godt samarbeid og drahjelp med å få til en vinn-vinn-situasjon for både havforskningen og kyst- og havnæringene. Vi ser at det blir mer og mer viktig med god og effektiv kystsoneforvaltning, for å gi ryggrad til en enda mer blå økonomi, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Behov for oppgradering

HI har en lang rekke tidsserier for overvåkning av miljø, naturtyper og kystressurser, og har høy toktaktivitet langs norskekysten. I snart fire år har instituttet planlagt et nytt kystforskningsfartøy.

Dagens kystfartøy begynner å dra på årene, noe som medfører høye drifts- og vedlikeholdskostnader. De gamle skipene mangler en del observasjonsteknologi og annet utstyr som trengs til en effektiv og trygg havforskning.

Norge har en lang og kronglete kyststripe med fjorder, holmer og skjær. Et nytt kystgående forskningsfartøy vil effektivisere og øke kvaliteten på kystsonerådgivningen. (Illustrasjon: LMG Marin)

Prosjektet er gryteklart

Pengene til det nye kystfartøyet er en del av tiltakspakken for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring og maritim utstyrsleverandørindustri.

– Jeg håper de nye fartøyene og pengene til vedlikehold vil bidra til økt aktivitet i verftsnæringen. Samtidig styrker vi kontrollen, overvåkingen og forskningen i kystsonen. Denne kunnskapsinnhentingen vil også legge grunnlag for ny, bærekraftig næringsutvikling langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det planlagte kystfartøyet er et gryteklart prosjekt, så å bygge det nå vil være en vinn-vinn-situasjon for både næringslivet og havforvaltningen.

G:\2020\forskningsfartøy\LMG_Kystforskningsfartoy.jpg

Maritimt forum: Foreslår nytt forskingsskip i tiltakspakke

Presset på kystsonen aukar, og dagens kystforskingsfartøy held ikkje tritt med behovet for overvaking og datainnsamling. Den maritime næringa foreslår å byggja eit lenge planlagt kystforskingsfartøy som eit av tiltaka for å demma opp for korona-krisa.