Gå til hovedinnhold

Jobber med å holde viktige hjul i gang


Sissel Rogne

Hovedutfordringen er å opprettholde det viktigste innen tokt, feltarbeid, laboratoriedrift og god dyrevelferd.

Fotograf: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

– Vi har flere samfunnskritiske funksjoner som vi må dekke så godt som mulig, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Store deler av de ansatte på HI har hjemmekontor. Hovedutfordringen er å opprettholde det viktigste innen tokt, feltarbeid, laboratoriedrift og samtidig ha god dyrevelferd.

– Det er mange arbeidsoppgaver som ikke kan gjøres utenfor instituttet. Det er viktig at vi får løst disse oppgavene på best og sikrest måte, sier Rogne.

Prioriterer viktige tokt

Vi justerer toktplanene, slik at toktene som er samler data til kvoteråd blir prioritert. Den ytterste konsekvensen av at tokt ikke blir gjennomført, er at forskerne får dårligere datagrunnlag for bestandsberegning og kvoteråd, som igjen vil gi usikkerhet i fiskerinæringen.

– Resultatene fra disse samfunnskritiske toktene har stor betydning for fiskeriet og samarbeid med andre nasjoner. Derfor gjør vi det vi kan for at de går som vanlig forklarer Rogne.

Også virksomhetskritisk feltarbeid vil bli flyttet øverst på prioriteringslisten, slik at ikke viktige tidsserier går tapt – altså der vi har samlet inn data på samme tid i en årrekke for å se klimaeffekter og endringer i økosystemene. Annet feltarbeid er utsatt inntil videre.

Det finnes blant annet en rekke sebrafisk på et av våtlaboratoriene i Bergen. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet.

Tar vare på dyrene

Den andre store utfordringen er å sikre god dyrevelferd for alle forsøksdyrene og stamfiskene som er vesentlige for mye av HI sin forskning.

– Det handler ikke kun om at de skal få mat, men alle våre dyr skal ha god velferd, sier Rogne.

I mange tilfeller må røkterne flytte seg mellom kommuner, og det er utarbeidet en plan slik at det ikke skal gå ut over dyrene og fiskene dersom flere av disse havner i karantene.

– Fantastisk dugnadsånd

Store deler av HI sine ansatte har blitt oppfordret til å ha hjemmekontor. Havforskningsdirektøren roser alle for at de har løst oppgaven på best mulig måte.

– Kreativiteten har vært helt magisk. De ansatte har vist en fantastisk dugnadsånd, og det jobbes godt! Dette er en praktisk rettet organisasjon, og det tror jeg vi har dratt stor nytte av i disse tider, sier Rogne.

Hun er likevel helt klar på at det er «business as usual» på HI, at arbeid skal gjennomføres, søknader skrives og rapporter leveres så godt som mulig i disse tider.