Gå til hovedinnhold

Flere følger fisken nordover når isen smelter


Lettbåt i Kongsfjorden ved Ny Ålesund

Etterhvert som isen har trukket seg tilbake har båttrafikken utvidet operasjonsområdet. Illustrasjonsbilde fra Kongsfjorden med Ny-Ålesund i bakgrunnen (Foto: Kjartan Mæstad/HI)

Varmere hav og mindre is i Barentshavet øker ikke bare utbredelsen til fiskebestandene, ekspedisjonsfartøy og fiskebåter følger etter og har utvidet både operasjonsområde og sesong. Hva økt menneskelig aktivitet kan bety for sårbare marine økosystemer, er det få som har tenkt på. 

Som en del av masteroppgaven har Alexandra N. Stocker fulgt fartøybevegelser i fiskevernsonen rundt Svalbard fra august 2012 til september 2019. Alle fartøy over en viss størrelse må bruke AIS (Automatic Identification System). Sporingsdata herfra er brukt til å kartlegge hvor og når fartøy seiler i området. Dette er så sammenlignet med satellittobservasjoner av isutbredelse i området. 

Napp i snøret lenger nord

Det totale antall fartøy i området er ganske konstant i perioden – i gjennomsnitt 355 hvert år med alle typer skip inkludert – men Stocker trekker likevel frem en rekke interessante observasjoner:

– Det er flest fiskefartøy i området – omtrent 60 prosent. Etter hvert som iskanten trekker seg nordover, følger fiskefartøyene etter, selv om hovedaktiviteten til disse båtene fortsatt er i sørlige deler av fiskevernsonen. De utvider imidlertid sesongen. Fiskebåtene opererer nå i dette området både tidlig om sommeren og om vinteren, mens de i starten bare var aktive om høsten, sier masterstudenten. 


Kart over fiskevernsonen og oversikt over endringen i trafikk fra 2012 til 2019. Start- og sluttoppføringer omfatter ikke fulle kalenderår. 

– Ice! – Nice! 

Antall passasjerskip er også ganske konstant i perioden. De har som fiskefartøyene, utvidet sesongen betydelig. 

Blant passasjerskipene skilles det mellom cruiseskip som bare seiler til Longyearbyen, og ekspedisjonsbåter som går inn i ulike fjorder og gjerne rundt hele øygruppen. Disse to typene passasjerskip utvikler seg veldig forskjellig.

– Antall cruisebåter har gått ned, men passasjertallet har gått opp. Størrelsen på fartøyene har altså økt betydelig. Til sammenligning har antallet ekspedisjonsbåter doblet seg i denne perioden. Disse båtene går tydeligvis så langt isen tillater det og oppsøker iskanten fordi dette er attraktive opplevelser for turistene, sier Stocker. 


"Er det et sted i Norge du ikke vil havarere, så er det her", skrev NRK om grunnstøtingen til reketråleren "Northguider" i Hinlopenstredet i Nordaust-Svalbard naturreservat 28. desember 2018. Mannskapet på 14 ble reddet i en svært utfordrende redningsaksjon. Det tok halvannet år før vraket ble fjernet. (Foto: Kystvakten/Forsvaret)

Sårbare marine økosystemer 

– Disse endringene har betydning for bærekraftig forvaltning av maritime aktiviteter i området og nødvendig infrastruktur for redning av folk og fartøy, skulle det skje ulykker. Økt aktivitet i vintersesongen og nært iskanten vil gjøre redningsaksjoner enda mer krevende, sier HI-forsker Angelika Renner som har vært Stockers veileder. 

Nå har Svalbard tross alt en ganske godt utbygget infrastruktur og gode forbindelser til Fastlands-Norge, så Renner regner med at utfordringene vil være enda større i andre, mindre utbygde arktiske regioner. 

– Utvidelsene av sesong og aktivitetsområde med påfølgende økt fare for ulykker vil også føre til at risikoen for påvirkning av sårbare marine økosystemer i området øker, sier Renner. 

Les hele artikkelen.

Isutbredelse og skipstrafikk

Under er oversikt over isutbredelse og skipstrafikk for fem måneder i 2013 sammenlignet med de samme månedene i 2017: