Gå til hovedinnhold

Nå blir også tobis en del av fangstprøvelotteriet


HI 031947

Fra 2021 vil også tobis, hestmakrell, vassild og lodde være en del av fangstprøvelotteriet.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

I 2021 utvides det nye prøvetakingssystemet med tobis, hestmakrell, vassild og lodde.

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangster og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Det startet med sild i 2018, og siden den gang har det blitt lagt til både kolmule, makrell, øyepål og brisling. 

I 2021 kan vi også legge til tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Sistnevnte kommer med når loddefisket tas opp igjen.

– Vi har utviklet fangstprøvelotteriet steg for steg, slik at både fiskerne og vi kan bygge oss opp erfaring, sier forsker Håkon Otterå.

Målet er et felles system

Flåten er allerede gode på å levere prøver av tobisen. Bestandsansvarlig Espen Johnsen ville likevel at prøvetakingen fra de kommersielle tobisfangstene skulle følge prosedyrene som er laget i fangstprøvelotteriet.

– På sikt vil det være lettere å vedlikeholde prøvetakingen i ett system, og jeg forventer at flåten fortsatt er motivert til å levere prøver for fortsatt god rådgivning på tobis, sier Johnsen.

Han får støtte av Otterå, som mener at det er fornuftig å få flere arter inn i de samme rammene for prøvetaking.

– Vi har gode prøver på tobisen fra før, så det blir veldig spennende å se resultatene nå når de er med i lotteriet også, fortsetter Otterå.

I dag er flåten flinke til å levere inn prøver av tobis. Bestandsansvarlig Espen Johnsen mener at det vil være lettere å vedlikeholde prøvetakingen på lang sikt dersom artene er i samme system. Foto: Åse Husebø / Havforskningsinstituttet

Ønsker flere prøver

Selv om det er kommet inn en del prøver på selve fangstprøvelotteriet i 2020, er det fremdeles langt ifra så mange som burde vært levert.

– Det er ikke kun antallet prøver som er viktig, men at disse blir valgt ut tilfeldig fra alle fiskeoperasjoner. Da blir det god statistikk. Dersom alle deltar får vi gode data og byrden på den enkelte blir mindre, påpeker Otterå.

Nå håper han at 2021 blir et enda bedre år. Spesielt siden tobisen nå også er med.

– Dette handler om å få så gode data som mulig, sier Otterå og legger til:

– Med fangstprøvelotteriet har vi en gyllen mulighet til å bevege oss bort ifra ekspertbasert prøvetaking med kun noen få båter og mottak som leverer prøvene vi tror vi trenger. Lotteriet gir oss en mulighet til å få prøvene spredt automatisk både tid og rom. Det er veldig gunstig statistisk.