Gå til hovedinnhold

Møttes digitalt om veien videre for Dokken


illustrasjon av en mulig utforming av bydelen Dokken i Bergen

Slik ser Havforskningsinstituttet for seg Havkvartalet i den nye bydelen på Dokken i Bergen.

Fotograf: VILL for Havforskningsinstituttet

Bergen kommune har lagt sin arealstrategi for den nye bydelen på høring. Havforskningsinstituttet presenterte sine visjoner på et innspillsmøte om tomtevalg.

Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet er de første som skal flytte inn i nytt bygg i den nye havbydelen på Dokken. Samlokaliseringen omtales av Bergen kommune som et pionerprosjekt – en motor i byutviklingen.

Nå er arealstrategien for Dokken lagt ut på høring, og den peker på tre ulike tomtealternativer for plassering av HI og Fiskeridirektoratet.

Bygg som speiler havbyen

I den anledning arrangerte kommunen denne uken et åpent innspillsmøte om tomtevalget der ulike perspektiver, muligheter og utfordringer ble diskutert.

I møtet presenterte Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Statsbygg sine behov og visjoner.

–  Vi ønsker et synlig, tydelig og tilgjengelig bygg som signaliserer betydningen vi har for havbyen Bergen og Norge, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. 

Kaikant med liv og havneaktivitet

Nærhet til kaikant og dypvannskai er avgjørende for plasseringen av det nye bygget. 

Både HI og Fiskeridirektoratet har fartøy som vil komme og gå. Utstyr lastes og ferske prøver losses og opparbeides i topp moderne laboratorier.

– Vi ønsker at disse aktivitetene i størst mulig grad får bli del av bybildet og at folk kan få eierskap til dem, sier Rogne.

kollasj av havneaktivitet med folkeliv
Havforskningsinstituttet ønsker en kaikant som blir en levendel del av havnebyen Bergen. (Bilder fra presentasjonen til HI i innspillsmøtet.)

Vil unngå ulike typer støy

HI har hyperavanserte instrumenter i de ulike laboratoriene og vil få flere i fremtiden. Noen av disse er følsomme for ulike typer støy, som lyd, vibrasjoner og særlig elektromagnetisk stråling. Dette er viktige hensyn å ta ved plassering av nybygget. 

Statsbygg, som blir eier av bygget, har erfaring med dette fra liknende prosjekter.

Statsbygg pekte videre på at tomten bør gi fleksibilitet, med areal på 40.400 kvadratmeter, har nærhet til dypvannskai og gir god identitet for bygget. 

Bergen er Norges havby

I møtet la også flere andre aktører frem sine innspill og visjoner for Dokken. Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke ønsket velkommen, og trakk frem at med Dokken skal Bergen fremme sin posisjon som Norges havby.

Bergen Kommune presenterte arealstrategien som nå er lagt ut på høring. Den inneholder de overordnete visjonene for Dokken. Prosjektleder fra kommunen snakket blant annet om havnedrift, de ulike tomtealternativene og fremtidig bybanetrasè.

Andre aktører snakket om fremtidig havnedrift på Dokken, grunnforhold, forurensning og ekspansjon i sjø, og byarkitekten tok for seg formålsbygg og byliv.

Veien videre 

Nå jobber Statsbygg, HI og Fiskeridirektoratet med sin høringsuttalelse til arealstrategien, som har frist 31. mai.

I juni skal prinsippsak om anbefaling av tomt for HI og Fiskeridirektoratet behandles i bystyret.