Gå til hovedinnhold

Settefiskanlegg fikk den første fiskevelferdsprisen


Vinnerne av fiskevelferdsprisen

Cermaq Holmvåg fikk den første fiskevelferdsprisen. F.v. Knut Ellekjær, adm.dir Cermaq Norge og Jan Robert Bell, driftsansvarlig i Cermaq Holmvåg.

Fotograf: Mari Press / Veterinærinstituttet

Cermaq Holmvåg fikk prisen for sitt systematiske arbeid for å bedre dyrevelferden i første del av oppdrettslaksens liv.

Både HI og VI har over flere år samarbeidet på prosjekter om fiskevelferd. Som en del av samarbeidet ble Fiskevelferdsforumet opprettet for flere år siden, og det er gjennom dette samarbeidet at Fiskevelferdsprisen har blitt opprettet. Årets seminar og utdelingen av prisen ble gjennomført på Aqua Nor i Trondheim i dag.

– Dyrevelferd får stadig mer fokus i Norge – og god dyrevelferd er viktig for en etisk forsvarlig og lønnsom oppdrettsnæring. Fiskeoppdrett er et håndverk og det er det daglige arbeidet med fisken i karene og merdene til hverdags som er grunnlaget for god fiskevelferd, sier Tore Kristiansen som er leder for Faggruppe Dyrevelferd på HI.  

– Gjennom presentasjonene av kandidatene til fiskevelferdsprisen i fagtidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett og på årets seminar ønsker vi å formidle eksempler på gode tiltak som har bidratt til bedre fiskevelferd, sier han.

For å vinne måtte bedriften ha konkrete tiltak for å bedre dyrevelferden, og de måtte vise at tiltakene har effekt.

– Begrepet konkret er sentralt. Vinneren må vise til mer enn bare planer, ord og satsninger, det skal munne ut i «noe» slik som vi ser at det har gjort hos Cermaq Holmvåg, sier Brit Tørud, VI, som er initiativtaker til prisen.

Tore Kristiansen holder foredrag på Aqua Nor
Tore Kristiansen holdt foredrag under årets fiskevelferdsseminar på Aqua Nor. (Foto: Mari Press / Veterinærinstituttet)