Gå til hovedinnhold

Skal finne ut hvor kvikksølv i fisk kommer fra


Satelittbilde av hele Hardangerfjorden justert

I et nytt prosjekt skal HI-forskere undersøke oppdrettsanlegg, fôr og villfisk for kvikksølv. Et av målene er å kunne spore hvor kvikksølvet i sjømat kommer fra.

– Vi håper at prosjektet skal kunne øke forståelsen av kvikksølv, både hvor det kommer fra, hvordan det transporteres og hvilken helseeffekt det har fra fisk til mennesker, sier forsker Michael Bank.

Han er prosjektleder for HI sin del av det store EU-prosjektet.

– Målet er at vi skal utvikle modeller som viser hvor kvikksølvet kommer fra, sier han.

Forskerne skal blant annet samle prøver av fôr fra forskjellige oppdrettsanlegg, samt undersøke prøver av villfisk fra utvalgte områder. Et eksempel på et slikt område er ved Odda i Hardangerfjorden, der man vet at det er fabrikker som har mye utslipp.

I tillegg skal de undersøke hvor mye kvikksølv som kommer fra land, industri, og hvor mye som kommer fra atmosfæren.

Selen og kvikksølv sammen

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift, og som kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Det meste av kvikksølvet vi får i oss kommer fra maten vi spiser, særlig fra fisk og sjømat.

Forskerne skal også undersøke sammenhengen mellom kvikksølv og mineralet selen. Flere tidligere studier har tydet på at selen, som det finnes mye av i fisk, gjør at kvikksølvet blir mindre giftig.

– Vi skal se mer på forholdet mellom disse to stoffene, og se på det på en annen måte enn tidligere, og hva det kan bety for vår helse, sier Bank.

De skal også utvikle metoder som kan spore ulike varianter (stabile isotopsporstoffer) av selen i fisk og sjømat, da metodene for dette er mindre kjent enn det det er for kvikksølv. 

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet er et stort internasjonalt samarbeid mellom seks ulike land: Brasil, Storbritannia, Frankrike, Spania, Slovenia og Norge.

Et av de viktige målene til prosjektet er også å legge til rette for samarbeid mellom landene, og samarbeid mellom akademiske og ikke-akademiske institusjoner. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på utveksling av kunnskap.

– Det er en økende interesse for denne tematikken, og forhåpentligvis kan vi komme fram til noen gode metoder som kan brukes til å evaluere kvikksølv-selen-interaksjoner i fremtiden, sier Bank.