Gå til hovedinnhold

100 badetemperaturmålere sender data til havvarsel.no


Sjøsetting av temperaturmåler.

Sjøsetting av temperaturmåleren Badetassen på Vaulen. (Foto: Lyse)

Mer enn 100 temperaturmålere på populære badeplasser skal nå bidra til å bedre badetemperaturvarsler også på steder hvor det ikke står målere i sjøen. 

Slike data er gull verdt for oss når vi skal forbedre temperaturvarselet for de nærmeste dagene, sier prosjektleder for havvarsel.no, Jan Erik Stiansen.  

Dette vil i første rekke komme sommerbadende til gode, men på lengre sikt vil det også bidra til forbedring av våre modeller som brukes til mye annet også, sier han. 

Det er TV- og bredbåndsselskapet Altibox har plassert ut disse temperaturmålerne. Oversikt over plassering og temperaturmålinger finnes på badetassen.no

I den nystartede nettjenesten havvarsel.no bruker Havforskingsinstituttet de samme datamodellene som simulerer spredningen av lakselus og plast langs kysten til å beregne badetemperaturen i de kommende dagene også på steder der det ikke står termometer i sjøen.  

Selv om Havforskningsinstituttet har gode måledata fra flere lokaliteter langs kysten så er kysten både lang og med store lokale variasjoner. Alle data er derfor av stor interesse. 

Badetemperaturmålingene vil gå inn i modellen og forbedrer varselet generelt. Vi ønsker også å bruke dataene til å kunne gi mer presise varsel lokalt. Inne i en langgrunn bukt for eksempel, kan temperaturen være en til to grader høyere enn det som meldes på havvarsel.no. Disse målerne er plassert nettopp på slike steder, noe som gir oss mulighet til å utvikle gode algoritmer som kan korrigere varselet fra modellen i bukta, sier Stiansen.

Havvarsel.no skal også utvikle andre lokale og persontilpassede havvarsler for allmennheten og spesialbrukere, som for eksempel å gi redningstjenesten mer presise søksområder ved ulykker.

På sikt skal Havforskningsinstituttet også å legge ut tidsseriene åpent tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale marine datasenteret, NMDC

Det er flott at private aktører som Altibox tar samfunnsansvar og lar HI forvalte disse dataene på vegne av allmenheten, sier seksjonsleder Helge Sagen. 

Vi har stort tro mulighetene som ligger i bruk av sensorteknologi og ser det som positivt å dele data som kan komme fellesskapet til gode, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz i Lyse-konsernet som eier Altibox. 

Havvarsel.no er et samarbeid mellom HI, Meteorologisk institutt og SINTEF Digital.