Gå til hovedinnhold

Dokken: – Den ytterste tomten er den eneste mulige

Det er innspillet fra Statsbygg, HI og Fiskeridirektoratet til Bergen kommune om plasseringen av nybygget på Dokken.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nytt bygg i et havnekvartal på Dokken, den nye bydelen i Bergen. Bygget blir et pionerprosjekt i bydelen – en motor for videre utvikling.

Kommunen har vurdert tre mulige tomter for bygget (se faktaboks). Med utgangspunkt i disse har Statsbygg, HI og Fiskeridirektoratet gjort egne undersøkelser, og er nå klare på hvilken som er egnet, nemlig C – den ytterste.

Mange faktorer peker på den

– Det er en samlet vurdering av flere faktorer, noen kjent fra før, og noen som vi nylig har blitt mer obs på, sier Øystein Brun, direktør for infrastruktur på Havforskningsinstituttet.

Alle tomtene oppfyller arealkravet på 40400 kvadratmeter, men tomt C er best plassert i forhold til annen planlagt infrastruktur.

Tomt C er også best når det gjelder mulighetene for dypvannskai uten at forskningsfartøy blir til hinder for rekreasjon. Der kan de ligge i et tilgjengelig og levende havnekvartal med tilgang til flere kaier.

Ønsker følsomt utstyr lengst mulig vekk fra bybanen

– Men det mest avgjørende er å skjerme følsomt laboratorieutstyr, som elektronmikroskoper og avanserte analyseinstrumenter, fra støy, sier Brun.

Den viktigste støykilden er bybanen, som har en planlagt trase parallelt med dagens vei. Den blir nærmeste nabo til de innerste tomtene.

– Vibrasjoner kan det være mulig å skjerme seg mot i konstruksjonen til bygget og bybanen. Men de elektromagnetiske feltene fra bybanen er det verre med. Da er det først og fremst avstand som må til, sier Brun.

bilde av person i laboratorium
Omlag halvparten av nybyggets arealer blir avanserte tørr- og våtlaboratorier. Mange av instrumentene som kan inngå der, er følsomme for både vibrasjoner og elektromagnetiske felt. Slike felt omgir togsettene på bybanen. (Foto: Eivind Senneset / HI)

Får bare mer følsomt utstyr de neste hundre år

Statsbyggs erfaring fra Livsvitenskapsbygget i Oslo, viser at sensitivt utstyr må stå minst 150 meter fra elektrisk trikk og bane. 

Det er det bare den ytterste tomten på Dokken som tillater.

– Én ting er utstyret vi har i dag, men dette bygget er ment å vare i minst 100 år. I løpet av denne tiden vil laboratoriene bare få mer høyteknologisk utstyr. Det må vi også ta hensyn til, forklarer Brun.

Glade for åpen prosess

Bergen kommune har nylig lagt ut en overordnet arealstrategi for bydelen på høring. (Se den på kommunens kartløsning.) Der legger de opp til tydelige identitetsskapende allmenninger og parker, varierte nabolag med unike identiteter, og en sammenhengende offentlig tilgjengelig sjøpromenade med rom for rekreasjon. Den skal også ta hensyn til havnedrift, forskning og maritim næring.

– Vi er veldig samstemte med kommunen sine overordnede visjoner for området. Samtidig er vi glade for deres ønske om fremdrift og at de kjører en åpen prosess med god dialog, sier Øystein Brun.

– Som det pionerprosjektet bygget vårt blir, har vi ansvar for å bidra med gode løsninger. Vi sikter på et havkvartal som skaper liv, eierskap og positive ringvirkninger for resten av Dokken og Havbyen Bergen, avslutter han.

I juni skal prinsippsak om anbefaling av tomt for HI og Fiskeridirektoratet behandles i bystyret.

Les hele høringsinnspillet fra Statsbygg, HI og Fiskeridirektoratet her.

Hav-venner om den nye bydelen