Gå til hovedinnhold

Data fra «oljen» til Mareano


Bilde av to personer på ein oljerigg

- Petroleumsindustrien har opp gjennom årene samlet inn enorme mengder data, som samfunnet vil ha stor nytte av, mener Mareano-forskerne.

Fotograf: Lise Rist/OED

Petroleumsindustrien skal dele data med Mareano-programmet. Områder som kartlegges i olje- og gassvirksomheten kan dermed gi viktige bidrag til Mareanos arbeid i norske havområder.

Pålegget om datadeling kom i forbindelse med tildeling av nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i 2019. Delingen skal skje der data ikke er konfidensielle eller har konkurransemessig betydning.

- Havområdene som petroleumsindustrien kartlegger er viktige i norsk havforvaltning. Derfor kan disse havbunnsdataene, som er samlet inn i forkant av leteboringer, gi et viktig tillegg til data som Mareano selv samler inn, opplyser Terje Thorsnes, medlem av programgruppen i Mareano og maringeolog ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Økt kunnskap

Mareano-programmet samler inn og bruker dybdedata og andre akustiske data, geologiprøver, biologiprøver, kjemiprøver og video. Dataene analyseres og tolkes, og legger grunnlaget for kunnskapsproduktene som formidles til forvaltning, forskning og næringsliv.

Datasettene forvaltes av Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI).

- Datadelingen er et viktig skritt for å øke kunnskapsnivået om bunnforholdene på norsk sokkel, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Frithjof Moy ved Havforskningsinstituttet understreker på sin side at spesielt petroleumsindustriens registrerte forekomster av koraller og sårbare arter vil bli et viktig kunnskapsbidrag til Mareanos data i arbeidet med naturkart over havbunnen.

- Data som petroleumsindustrien samler inn gir et meget detaljert bilde av utvalgte områder, og vil bli svært nyttige for å lage regionale sammenstillinger, sier Moy.

Hodnesdal påpeker at Norge har store havområder som er krevende å kartlegge.

- Derfor er det viktig at vi kan samle, forvalte og dele data samlet inn av forskjellige aktører og i forskjellige bransjer, sier hun.

Enorme mengder

Mareano har også tidligere mottatt data fra petroleumsindustrien, blant annet fra Nordsjøen, med selskapet Lundin Petroleum som en viktig samarbeidspartner.

- Det nye nå er at data fra alle borestedsundersøkelser skal deles. Mareano er allerede i dialog med sentrale aktører for å avklare hvordan tilgjengeliggjøringen skal skje, sier Thorsnes.

Han håper at dette er starten på at også eldre data kan gjøres tilgjengelig.

- Petroleumsindustrien har opp gjennom årene samlet inn enorme mengder data, som samfunnet vil ha stor nytte av. Kompliserte eierforhold og datatekniske utfordringer har gjort det vanskelig å få tilgang på informasjonen, men det er en positiv utvikling på gang, sier Terje Thorsnes.