Gå til hovedinnhold

Fisk har evnen til å lære nye «triks» - kan gjøre livet i oppdrett enklere


Oppdrettlaks som svømmer rundt i en merd, sett ovenfra.

Fisk kan lære av hverandre, men det er mye vanskeligere når de lever sammen med tusenvis av andre i en merd.

Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

De kan lære nye ting, både av mennesker og hverandre. Doktorgradsstudent og HI-forskere har undersøkt om fiskens læringsevne kan gi bedre fiskevelferd i oppdrettsanlegg.

Kunnskapen om hvordan forskjellige dyr oppfører seg blir brukt til å redusere stresset med å være innesperret i dyrehager, landbruk og laboratorier. Men det brukes lite på oppdrettslaks, et av de store oppdrettsdyrene i verden.

– Gjennom en produksjonssyklus blir oppdrettsfisken håndtert på flere måter, og dette kan være stressende for fisken. Derfor er vi på jakt etter nye verktøy som kan gjøre dette bedre for fisken, sier HI-forsker Samantha Bui.

Georgia Macaulay, doktorgradsstudent ved Universitetet i Melbourne, gikk derfor sammen med HI-forskere gjennom 39 relevante studier for å finne ut hva vi vet om fiskeadferd, dens læringsevne og om dette kan brukes til å gi bedre fiskevelferd i akvakultur. Resultatet ble publisert i en oppsummeringsartikkel i Reviews in Aquaculture.

Lærte yngre sild veien til gyteplassene

Fisk kan lære ting på forskjellige måter. En av måtene kalles for sosial læring. Da lærer de av hverandre. Hvis én fisk har lært noe nytt, kan de andre fiskene lære det av den.

– Det er mye bevis for dette med villfisk. Vi vet for eksempel at eldre sild lærer yngre sild hvordan de skal finne gyteplassene. Men siden sosial læring er komplisert, er det vanskelig å studere dette i akvakultur, sier veileder Bui.

– Vi er ikke sikre på om oppdrettsfisk klarer å lære av hverandre i merdene. Siden de er sammen med hundretusenvis av andre fisk på ganske begrenset plass, er det vanskelig for dem å følge med på hva annen fisk gjør, legger hun til.

Prøvde å få «elev-fiskene» til å spise ny mat

Forskerne fant kun et par eksempler på sosial læring som var relevante for akvakultur.

Ett av eksemplene var en studie der forskerne hadde lært opp en gruppe fisk til å spise en ny type fôr. Så puttet de disse «lærer-fiskene» sammen med «elev-fiskene», som aldri hadde spist det nye fôret, for å se om «elevene» ville kopiere «lærernes» spisevaner. Men det funket ikke. «Elevene» lærte ikke å spise det nye fôret.

– Vi tror dette forsøket mislyktes fordi «lærer-fiskene» var en annen art enn «elevene». Sosial læring kan fortsatt være aktuelt å bruke i akvakultur, men da må vi forske mer på hvordan vi kan få det til å fungere, sier Macaulay.

Går mot lyset og maten

Ved å bruke fiskenes naturlige adferd, kan de også lære nye «triks» av mennesker.

Forskere har blant annet brukt laksens naturlige tiltrekning mot lys og fôr som en måte å hindre at den blir angrepet av lakselus. Denne parasitten lever i hovedsak ved vannoverflaten. Derfor ble laksen oppmuntret til å svømme dypere ved å bruke et tiltrekkende lys og fôringsstasjoner dypt nede i merdene.

– Dette eksempelet viser hvordan fiskens naturlige oppførsel kan brukes til å bedre dyrevelferden i akvakultur, sier Macaulay.

Vanskeligere å få til i merder

Forskerne fant imidlertid flere utfordringer med å bruke denne kunnskapen i akvakultur.

– I flere forsøk så vi at fisk oppførte seg forskjellig i små kar enn i store merder. Så forsøk som fungerte i kar, kan ikke automatisk overføres til kommersielle oppdrettsanlegg, sier Bui.

– Dette viser at det må forskes mer på oppdrettsfisks adferd og læringsevne, og hvordan det kan brukes som et verktøy til å bedre fiskevelferden, legger hun til.

Referanse

Macaulay, G., Bui, S., Oppedal, F. & Dempster, T. (2020). « Challenges and benefits of applying fish behaviour to improve production and welfare in industrial aquaculture». Reviews in Aquaculture. Lenke: https://doi.org/10.1111/raq.12505