Gå til hovedinnhold

Kameraer på fiskebåter skal fange opp nise-bifangsten som ikke blir oppdaget


Nise fanget i fiskegarn er på vei opp fra sjøen og om bord i en fiskebåt

I Danmark antar forskerne at 18 prosent av nisene som fanges i fiskegarn faller ut av garnet når det dras om bord. I Norge er dette tallet trolig lavere, men HI-forskere vil likevel finne ut hvor mange niser som ikke blir en del av bifangst-statistikken.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Hvor mange niser sklir ut av garnet når det trekkes opp i båten? Det skal HI-forskere finne ut av.

I gjennomsnitt dør 2871 niser i norske fiskegarn hvert år, viser HI-forskeres beregninger. Tallene varierer mellom 2000 og 4000 niser.

Men antallet niser som dør i fiskegarn kan være enda høyere.

– Vi får veldig gode data fra kystreferanseflåten når det gjelder niser, men de registrerer ikke dyrene som faller ut av garnet utenfor båten, sier havforsker Arne Bjørge.

Havforskningsinstituttet har samlet inn data på hvor mange niser som fanges i norske fiskegarn siden 2006.

18 prosent i Danmark

I Danmark antar forskerne at 18 prosent av nisene faller ut av garnet når det dras om bord.
 
– Der er bifangstene i mer småmaskede garn, mens i Norge er de fleste bifangstene i stormaskede garn, som brukes på breiflabb og torsk. Da er nok andelen som faller ut av garnet under haling lavere, men vi ønsker likevel å finne ut mer om dette tallet, sier Bjørge.

I Norge lever det omtrent 170 000 niser, og pattedyrene kan bli opp mot 24 år. Men siden mange av dem ender livene som bifangst, blir kun en liten del av bestanden eldre enn 12 år.

Mål: automatisk registrering av bifangst

Arne Bjørge og stipendiat André Moan har en plan for hvordan de skal fange opp nisene som ikke blir oppdaget: De skal installere kameraer som skal overvåke garnene på noen fartøyer.

– Vi vil ha et system med to videokameraer: Et som filmer garnet etter at det er kommet opp på dekk, og et som filmer på utsiden av båten for å se hva som faller ut av garnet idet de løfter det opp fra havet, sier Moan.

Kameraene skal slå seg på når fiskerne begynner å hale garnet, og skru seg av når de er ferdige.

– Og så er planen at videoene skal lastes opp til en server, og at et maskinlæringsprogram skal kunne registrere bifangsten automatisk. Ettersom flere bifangster filmes, blir maskinlæringsprogrammet stadig dyktigere til å artsbestemme, sier stipendiaten.

Kameraene er også på seljakt

Kameraene vil ikke bare være på jakt etter niser. De skal også hjelpe til med å artsbestemme sel som havner i garnet.

– Det går en del steinkobbe og havert i garnene, og vi tror at fiskerne har vanskeligheter med å skille mellom unge haverter og steinkobber, sier Bjørge.

– Så vi håper at disse kameraene skal gjøre det lettere å se hvilke selarter de faktisk får i garnene, legger han til.

I løpet av våren skal niseforskerne teste ut det nye kamerasystemet på en fiskebåt for å se om det tekniske fungerer etter planen.