Gå til hovedinnhold

Vår russiske samarbeidspartner fyller 100 år


Bilde fra det årlige norsk-russiske havforskermøtet i 2019.

Norske og russiske havforskere møtes hvert år. Dette bildet er tatt på PINRO-trappen i Murmansk i 2019. Årets møte skulle ha foregått i Murmansk i uke 11, men blir i stedet gjennomført digitalt som i fjor.  

Fotograf: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

I over 60 år har norske og russiske havforskere samarbeidet. HI gratulerer det polare russiske havforskningsinstituttet PINRO i Murmansk som fyller 100 år i år.

I 1958 startet det moderne norsk-russiske havforsknings-samarbeidet. Nå møtes havforskerne årlig i mars for å diskutere tilstanden til bestandene og økosystemet i Barentshavet. Samt koordinere toktgjennomføring og det forskningstekniske arbeidet.

– Vi gratulerer 100-års jubilanten, og vil takke for et veldig godt samarbeid. Våre venner på PINRO (Nikolai M. Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography) i Murmansk er nå blitt en del av det føderale russiske havforskningsinstituttet VNIRO (Russian Federal Research Institute Of  Fisheries and Oceanography), og vi ser frem mot fortsatt godt samarbeid under den nye strukturen, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Norske og sovjetiske havforskere møttes i Bergen i februar 1958.
Norske og sovjetiske havforskere møttes i Bergen i februar 1958. Til venstre ser vi  havforsker Julij Ju. Marti og havforskningsdirektør Gunnar Rollefsen. Direktør i Pinro, Ivan I. Lagunov, (stående) holder foredrag. (Foto: Rybnoje Khosjajstvo)

Fra yngelkartlegging til økosystemtokt

I 1965 la havforskere fra begge land ut på det første felles toktet for å kartlegge yngel i Barentshavet.

Siden den gang har samarbeidet utviklet seg, og i 2004 ble bestandstoktene slått sammen til et felles økosystemtokt som dekker hele Barentshavet.

Det årlige økosystemtoktet dekker Barentshavet «fra A til Å». Norske og russiske havforskere samler inn data om alt fra fiskebestander til planteplankton og hvaler.

– Dataene vi samler inn er et veldig viktig kunnskapsgrunnlag for fiskeriforvaltningen av våre nordlige havområder, sier forskningsdirektøren.

Denne videoen ble laget i anledning 60-års jublieet for det norsk-russiske havforskningssamarbeidet i 2018.

Kunnskapsgrunnlag for kvoter

Barentshavet er delt mellom Norge og Russland, og hvert år blir kvotene for blant annet lodde, hyse, nordøstarktisk torsk og blåkveite bestemt av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Disse kvotene har blitt fastsatt helt siden 1977, og kunnskapsgrunnlaget er det havforskerne fra de to landene som leverer.