Gå til hovedinnhold

Forskningsdirektør med i regjeringens nye havbruksutvalg


Geir Lasse Taranger

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger sier at arbeidet blir både spennende og viktig for å løse noen av utfordringene havbruksnæringen har. 

Fotograf: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ble i dag oppnevnt i statsråd som et av medlemmene i et nytt utvalg som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

Regjeringen la i juli frem havbruksstrategien «Et hav av muligheter». Et av tiltakene i denne strategien var å sette ned et utvalg for å gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

Utvalget skal gå gjennom og vurdere målsettingene som ligger til grunn for tillatelsesreguleringen av akvakulturnæringen, helheten i tillatelsessystemet og hvordan systemet kan tilpasses for å møte nåværende og fremtidige utfordringer.

– Dette er et spennende arbeid som blir viktig for å løse de store utfordringene med fiskevelferd og fiskehelse, samt miljøutfordringene og andre utfordringer som næringen har, og som er et hinder for videre vekst, sier forskningsdirektør Geir Lasse Taranger.

Han var også med i forrige runde med gjennomgang og endring av tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

Akvakultur for fremtiden

Utvalget skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden.

Viktige elementer i mandatet til utvalget er blant annet å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som ivaretar hensynet til bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen og hensynet til vill laksefisk, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet.

Utvalget skal også vurdere behovet for, og eventuelt foreslå endringer i akvakulturloven og eventuelt andre lover som er berørt av forslagene.

Les saken og hele mandatet på regjeringen.no her.