Gå til hovedinnhold

Framlegging i dag: Kvoteråd for pelagiske bestander 2022


Tre makreller ligger på brune treplanker

Makrell er én av viktige pelagiske bestandene i Norskehavet og tilstøtende havområder.

Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Da presenterer vi Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) sine kvoteråd for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell for 2022.

Framleggingen skjer på Pynten, ytterst på Nordnes 30. september klokken 12:00.

Det er mulig å komme, men det er begrenset med plasser i lokalet. De som ønsker å være til stede, må ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Se framleggingen her.

HI-forskere vil være til stede og kan svare på spørsmål om forskningen som ligger bak kvoterådene.