Gå til hovedinnhold

Skal styrke samarbeidet for havet

Lørdag 23. april signerte UiB-rektor Margareth Hagen og havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø samarbeidsavtale som skal sikre et tett og godt samarbeid mellom de to institusjonene fremover.

Havforskningsinstituttet (HI) og Universitetet i Bergen (UiB) vil gjennom avtalen videreutvikle den verdensledende marine forsknings-, utdannings-, forvaltnings- og næringsklyngen i et område fra Marineholmen til Dokken, sentralt i Bergen. Dette skal styrke hele den marine satsningen i Norge og det internasjonale forsknings- og kunnskapsbidraget fra havnasjonen Norge.

– Universitetet i Bergen har verdensledende miljøer innen forskning og utdanning på marine fag. Derfor er det naturlig og viktig at vi har et tett og godt samarbeid med Havforskningsinstituttet, noe denne avtalen sikrer. Sammen skal vi utvikle miljøene i Bergen, og dette vil bidra til å styrke hele den marine satsingen i Norge og det internasjonale forsknings- og kunnskapsbidraget fra havnasjonen Norge.

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø er veldig fornøyd med at Havforskingsinstituttet og Universitetet i Bergen nå inngår en såpass omfattende og konkret avtale. Han er opptatt av at de to institusjonene utfyller hverandre på en god måte – og peker på at samarbeidet gir merverdi til både institusjonene og Havbyen Bergen.     

– Havforskningsinstituttet dekker havet brett. UiBs mer spesialiserte forskningsmiljøer tilfører viktig spisskompetanse. Tverrfaglighet er nøkkelen til mange av problemstillingene vi skal løse fremover. I så måte har vi mye å hente når vi nå setter dagens tette og tradisjonsrike forskningssamarbeid inn et langsiktig, strategisk rammeverk.

Store visjoner for Havbyen Bergen

Kvamstø er også glad for nye impulser fra UiB-studentene. Det er med på å holde instituttet oppdatert og relevant.    

– Dette samarbeidet gir oss mulighet til å treffe nye studenter og knytte til oss unge forskere – som på sin side får tilgang på HIs kunnskap, forskningsprosjekter og infrastruktur. I sum styrker dette både eksisterende og nye utdanningsveier som er viktige for Havbyen Bergen – og selvsagt for havnasjonen Norge.

Han får støtte fra UiB-rektor, Margareth Hagen.

– Alt liv på jorden er avhengige av havet. Derfor er det viktig at vi forstår havet, og hele tiden kan tilegne oss ny kunnskap om det. Gjennom Havbyen Bergen skal UiB og HI, og sammen med andre partnere lede an for et bærekraftig hav. Det har vi alle forutsetninger for her i Bergen, og gjennom samarbeidsavtalen skal vi ta et felles eierskap og ta en ledende posisjon for å utvikle de faglige visjonene for Havbyen Bergen.