Gå til hovedinnhold

Unormal vår i havet i år


Trådformede alger sett i mikroskop.

Kiselalgen Chaetoceros debilis, dominerende art i planteplanktonsamfunnet. Foto: Eli Gustad/Havforskningsinstituttet

Nå er det endelig vår – også i havet. Årets våroppblomstring i Skagerrak kom helt på tampen av det forskerne vurderer som normalspekteret. 

I midten av mars stod Havforskningsinstituttets kommunikasjonsrådgiver på kaia med forsker Lars-Johan Naustvoll, og stilte et spørsmål:

–  Er det ikke på tide at våroppblomstringen i havet starter nå? 

– Joda. Når som helst nå, svarte han, og tok dagens håvtrekk. Resultatet ble inspisert i mikroskopene på algelabben på forskningsstasjonen i Flødevigen. Men uten resultat.  

Forsker Lars-Johan Naustvoll med vannprøve
Forsker Lars-Johan Naustvoll med en vannprøve før våren satte inn. Foto: Liv Eva Kirkesæther/Havforskningsinstituttet 

Da var vi i uke 11. Nå har det gått snart tre uker siden han konstaterte at det ennå var lite futt i planktonverdenen som indikerte at våren var på vei. Normalspekteret for våroppblomstring er normalt mellom uke 8-14 i Skagerrak. 

Men i begynnelsen av april, kom altså våren i sjøen til slutt. 

Mikroskopbilder av alger som ser ut som trådformede staver
Våren i havet ser ikke ut som våren på land, men er vakker på sitt eget vis. Foto: Hege Skaar/Havforskningsinstituttet

Unormalt sen, unormal sammensetning

–    Årets vår i sjøen har vært noe annerledes enn tidligere år. For det første kom den sent, helt i enden av normalperioden. Og sammensetningen i planteplanktonet avviker fra det vi anser som en normal våroppblomstring i Skagerrak, forteller Naustvoll. 

Arter som normalt dominerer våroppblomstringen uteble i år, og i stedet fikk vi en oppblomstring av arter som normalt kommer i etterkant av en våroppblomstring. 

Naustvoll sier han ikke vet årsaken til denne litt spesielle våren. 

– Vi har hatt en del Dinophysis, en art som gir toksinakkumulering i skjell. Den har kommet litt tidligere i år enn de vi normalt ser, sier Naustvoll. 

Havets gress 

De siste årene har det vært tidlige oppblomstringer langs Skagerrakkysten. Planteplankton, havets gress, er mikroskopiske encellede alger som danner grunnlaget for alt annet liv i havet.

Planteplankton er mat for dyreplankton som krill og hoppekreps, som igjen er mat for fisk og sjøpattedyr. 

Visste du at bilder fra verdensrommet viser hvordan vind kan påvirke oppblomstringen? 

Og i denne «vårklassikeren», kan du lese mer om hvordan en normalvår arter seg i havet:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/februar/na-begynner-varen-i-havet