Gå til hovedinnhold

Får du nok vitamin D?


sild

I tillegg til sollyset er fisk, egg og meieriprodukter de beste kildene til vitamin D. Spesielt feit fisk som sild, makrell og laks inneholder mye vitamin D. 

Fotograf: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet

Den beste kilden til vitamin D er sollyset som treffer huden vår. I vinterhalvåret og i perioder der vi er mer inne er det vanskeligere å få i seg nok av det viktige vitaminet.

Vinter, høst og koronapandemi. Tre ting som gjør at mange av oss sitter mer innendørs enn det vi pleier. Hva skjer med vitamin D- nivåene våre da?

– Det er viktig at vi ikke tar så lett på dette viktige vitaminet, sier forsker Pedro Araujo.

I en ny studie har han undersøkt det som finnes av litteratur på vitamin D-nivåer hos idrettsutøvere. Han så spesielt på en studie som er gjort på japanske profesjonelle fotballspillere i perioden fra 2018 til 2020.

– Nivåene av vitamin D i blodet til spillerne gikk kraftig ned under koronapandemien, noe som sannsynligvis har sammenheng med forbudet mot å trene utendørs i Hong Kong i februar 2020, sier Araujo.

Gjør beina våre sterke

Det er kjent at lave vitamin D-nivåer er forbundet med mer skader hos idrettsutøvere. Høyere nivåer gir bedre muskelkraft, og sammen med kalsium gjør vitamin D beina våre sterke. Den viktigste rollen til vitamin D er å sørge for at det tas opp nok kalsium i kroppen.

Kunnskapen om at vitamin D er bra for helsen vår går langt tilbake i historien. I antikkens Hellas ble deltakerne i de olympiske lekene oppfordret til å være mest mulig ute i solen. Dette ble forbundet med bedre sportslige prestasjoner og bedre helse.

I dag vet vi at dette er fordi kroppen produserer vitamin D når sollyset treffer huden vår. Dette er den beste kilden til å få nok vitamin D, men om vinteren er det mye vanskeligere å få nok sollys til å lage vitamin D.

Da er kilder som feit fisk, egg og meieriprodukter de beste kildene til vitamin D. Spesielt feit fisk som sild, makrell og laks er gode kilder til vitamin D.

Se mer i sjømatdatabasen på hvilke arter som inneholder mest vitamin D: https://sjomatdata.hi.no/#/substance/1910/-1

Hvor mye trenger vi?

Helsemyndighetene i Norge anbefaler 10 mikrogram med vitamin D per dag for alle mellom 2 og 75 år.

Dersom inntaket av vitamin D-holdige matvarer er lavt, anbefales et daglig tilskudd på 10 mikrogram i vinterhalvåret. For mørkhudede anbefales tilskudd hele året dersom inntak av vitamin D-holdige matvarer er lavt.

–  Her kan det også være individuelle forskjeller. Personer som er veldig aktive, som for eksempel idrettsutøvere, kan ha behov for mer enn eldre eller barn, sier Araujo.

Hvordan vite at man har for lite?

Det er vanskelig å kjenne på kroppen at man har for lite vitamin D da det gir vage symptomer. Det er kun en blodprøve hos legen som kan gi svaret på vitamin D-nivåene våre.

I studien så også Araujo på ulike metoder som brukes for å måle vitamin D. Han peker på noen av utfordringene når det gjelder å måle riktig.

– Den beste måten å måle på er å måle i blodserum i stedet for plasma, sier han.

Blodplasma er den delen av blodet som er igjen etter at man har fjernet blodceller ved sentrifugering. Serum er blodplasma uten stoffene som gjør at blodet koagulerer (levrer) seg. 

Forskjellen er at serum er et nøyaktig og pålitelig mål på vitamin D-status, mens plasma egner seg best til å si noe om nivåene av vitamin D minker over tid.  

– Samtidig er det viktig å ha de riktige metodene med riktig presisjon for å kunne analysere og måle vitamin D. Noen metoder er mer sensitive enn andre, sier Araujo.

Han sammenligner det med å ta med et lite sukkerkorn til grønnsaksvekten i butikken for å veie det. Vekten er stilt inn på kilo, og vil dermed ikke klare å veie sukkerkornet på riktig måte.

Referanse:

Araujo, P., & Méndez-Dávila, C. (2021). «Challenges Ahead for a Rational Analysis of Vitamin D in Athletes.» Frontiers in Nutrition8. Lenke: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.712335