Gå til hovedinnhold

Ingrid har skrevet den beste artikkelen i 2021


HI-forsker Ingrid Askeland Johnsen

HI-forsker Ingrid Askeland Johnsen er oseanograf, og jobber med sirkulasjon i fjord- og kyst-områder.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

En ekstern jury har kåret artikkelen om hvor mange villaks som dør av lakselus til årets beste HI-publikasjon.

I artikkelen som stakk av med publikasjonsprisen har forskerne brukt modeller for å beregne hvor mye villaks fra hver elv som dør som følge av lakselus. Dette er viktig kunnskap i Trafikklys-systemet.

– Jeg vil rette en takk til alle medforfatterne som har bidratt. Dette er et stort tverrfaglig arbeid som kombinerer mange ulike fagfelt, sier HI-forsker Ingrid Askeland Johnsen.

Sammen med kollegaer har Johnsen utviklet modellen som beregner dødelighet på utvandrende laks fra samtlige lakseførende elver i Norge. Ved hjelp av modellen kan forskerne gjøre en vurdering av dødelighet som følge av lakselus selv om de ikke har fanget fisk i den aktuelle elven.

– Resultatene våre viser at i mange elver er dødeligheten på utvandrende villaks over 30 prosent på grunn av lakselus, sier Johnsen.

Les mer om studien her: Tallfester lusedødelighet på villaks fra elvene 

Modeller elver
Hvert punkt markerer en elv. Fargene viser den modellerte dødeligheten for utvandrende laks fra hver elv.

2.plass: Jordens magnetiske felt leder ålen hjem igjen til Sargassohavet

Når ålen er tenåring, setter den kursen tilbake til Sargassohavet for å gyte. I studien kan forskerne ha funnet ut at ålen bruker jordens magnetiske felt for å finne veien tilbake

De fleste av verdens ål-arter har den samme livssyklusen: De klekker midt ute i havet, blir tatt av strømmen og ført langt av sted, vokser opp langs kysten, før de mange år senere drar tilbake til akkurat det samme havområdet for å gyte.

– Det er nemlig ikke mange kjennetegn de kan bruke på ferden. De svømmer jo ganske dypt, og der nede er det mørkt. Det eneste som er stabilt og likt der nede, er jordens magnetiske felt, sier forsker Caroline Durif.

Lenke: Jordens magnetiske felt leder ålen hjem igjen til Sargassohavet 

Ål på sjøbunnen
Ålen bruker jordens magnetisk felt for å finne veien hjem. Foto: Erling Svensen/HI

3.plass: Mager fisk gir mindre sannsynlighet for diabetes type 2

Forskerne så at økt inntak av mager fisk i svangerskapet reduserte sannsynligheten for å få diabetes type 2.

– Vi så at et økende inntak med mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent for hele gruppen. For dem som var overvektige eller med fedme ble sannsynligheten redusert med 39 prosent, sier forsker Jannike Øyen.

Studien er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet og forskerne har sett på data fra over 60 000 deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Lenke: Mager fisk gir mindre sannsynlighet for diabetes type 2 

Mager fisk
Mager fisk, som for eksempel torsk, sei eller hyse kan forhindre utvikling av diabetes type 2. Foto: Helge Skodvin/HI