Gå til hovedinnhold

Mager fisk gir mindre sannsynlighet for diabetes type 2


Middag med sei

Mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent, viser en ny studie. Mager fisk har lav fettprosent i fileten som sei, torsk eller hyse. 

Fotograf: Helge Skodvin/ Havforskningsinstituttet

I en ny studie så forskere at økt inntak av mager fisk reduserte sannsynligheten for å få diabetes type 2 med 29 prosent. For overvektige var sannsynligheten redusert med 39 prosent.

I studien som er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet har forskerne sett på data fra over 60 000 deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

– Vi undersøkte sammenhengen mellom kostholdet og diabetes type 2, og vi hadde spesielt fokus på mager fisk, fet fisk og omega-3-tilskudd, sier Jannike Øyen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. 

Forskerne så at det var inntak av mager fisk under svangerskapet som skilte seg ut. 

– Vi så at et økende inntak med mager fisk reduserte sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 med 29 prosent for hele gruppen, sier Øyen.

Mager fisk er fisk som har lav fettprosent i fileten, som for eksempel torsk, sei eller hyse. Ved oppstart av studien hadde ingen av deltakerne diabetes. Deltakerne ble deretter fulgt opp i syv og et halvt år etter oppstart, og da hadde 683 deltakere utviklet diabetes type 2.

Størst effekt hos overvektige

Effekten var spesielt tydelig hos deltakerne som var definert som overvektige.

– I gruppen med dem som var overvektige eller med fedme så vi en forholdsvis stor effekt av inntak av mager fisk. Sannsynligheten for å utvikle diabetes type 2 ble redusert med 39 prosent for de som hadde en BMI over 25, sier Øyen.

Forskerne så ingen lignende effekter for fet fisk, eller på omega-3-tilskudd.

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom der kroppen har behov for større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere. De viktigste årsakene til diabetes type 2 er overvekt og usunn livsstil, men arv kan også spille en rolle.

Studien som nå er gjort er en epidemiologisk studie, det vil si en studie som er gjort på befolkningsgrupper.

–  I denne type studie kan vi derfor si noe om sannsynlighet og assosiasjoner, men vi kan ikke si noe om årsak og sammenhenger, sier Øyen.

Tatt høyde for andre ting som kan påvirke

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen følger deltakerne over et livslangt perspektiv. Da kvinnene var gravide takket de ja til at hun og barnet i magen skulle delta i studien, og de har fylt ut spørreskjema om seg selv og barnet siden tidlig i graviditeten.

Det gjør at forskerne sitter på data om kostholdet til deltakerne, både under oppstart og i graviditeten. I tillegg har de tilgang på data fra ulike helseregistre.

– Dette har gjort at vi har kunne justere for ulike andre faktorer som har betydning for utvikling av diabetes type 2, som for eksempel fysisk aktivitet og annen mat. Vi har tatt høyde for alt vi kan ta hensyn til, men vi kan selvsagt ikke utelukke muligheten for påvirkelige faktorer som ikke er målt i denne studien, sier Øyen.

– Funnene viser at helseeffekten er størst hos overvektige, de har også i utgangspunktet høyere risiko for å få diabetes type 2. Inntak av fisk må derfor også ses i sammenheng med andre råd for kosthold og livsstil.

Dyrestudier bekrefter funnene

Funnene fra studien bekrefter også flere tidligere dyreforsøk som HI-forskere har gjort. Resultater har vist at mager fisk hemmer utviklingen av både fedme og diabetes.

Les: Torsk kan forebygge fedme | Havforskningsinstituttet (hi.no)

–  I forsøk med mus har vi sett at mager fisk er mer effektiv enn fet fisk for å forhindre utviklingen av fedme og diabetes. Det er helt klart positive ting i sjømaten som ikke er relatert til omega-3, sier forskningssjef Lise Madsen.

– Museforsøkene lar oss også se på hvilke mekanismer som gjør at vi får denne effekten, og dette er noe vi også holder på å undersøke videre, sier Madsen.

–  Våre funn gir støtte til de gjeldende kostholdsrådene om å inkludere fisk i et variert kosthold, og at fordelene av fisk ikke bare kan tillegges fet fisk og omega-3-fettsyrer, sier Madsen.

Referanser: 

Intakes of Seafood and Long Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplements During Pregnancy  and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in a Large Prospective Cohort Study of Norwegian Women Diabetes Care (Diabetes Care) Diabetes Care (diabetesjournals.org)

Fjære, E., Myrmel, L. S., Dybing, K., Kuda, O., Holbech Jensen, B. A., Rossmeisl, M., ... & Madsen, L. (2020). The Anti-Obesogenic Effect of Lean Fish Species Is Influenced by the Fatty Acid Composition in Fish Fillets. Nutrients12(10), 3038. https://doi.org/10.3390/nu12103038

Myrmel, L. S., Fauske, K. R., Fjære, E., Bernhard, A., Liisberg, U., Hasselberg, A. E., ... & Madsen, L. (2019). The impact of different animal-derived protein sources on adiposity and glucose homeostasis during ad libitum feeding and energy restriction in already obese mice. Nutrients11(5), 1153. https://doi.org/10.3390/nu11051153