Gå til hovedinnhold

Makrelltoktet: Første del går mot slutten


bilde av to forskningsteknikere som sorterer makrell på en båt

Timo Meissner og Øydis Brendeland sorterer fangsten om bord på "Vendla".

Fotograf: Hector Peña / Havforskningsinstituttet

Her er nyeste toktlederdagbok direkte fra Nordøst-Atlanteren.

Første delen av makrelltoktet med "Vendla" og "Eros" nærmer seg slutten.

På torsdag blir det mannskapsbytte i Tromsø før turen går videre nordover.

De siste dagene har makrellfangstene nord for 65°N variert mellom 60 og 2100 kg.

illustrasjon over makrellfangstene på kartet

Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster (kg) i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner, oppdatert 18. juli.

Gjennomsnittsstørrelsen på fisken har vært 400 - 500 gram i internasjonalt farvann og 300 - 400 gram i norsk sone.

De største fangstene i norsk sone var en fangst på 1867 kilo (66°41N 09°04E) på lørdag, og én på 1854 kilo (67°38’N og 10°38’E) på søndag.

Gjennomsnittsstørrelsen på denne fisken var henholdsvis 302 og 312 gram.

illustrasjon over makrellvekten

Gjennomsnittsvekt (kg) på makrellen i fangstene, oppdatert 18. juli