Gå til hovedinnhold

Ny nytte- og risikovurdering: Viktige helsegevinster av å spise fisk


fisk på tallerken
Fotograf: Erlend A. Lorentzen/ Havforskningsinstituttet

Fordelene ved å øke inntaket av fisk opp til anbefalingene, veier opp for risikoene ved å få i seg miljøgifter. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø med i en ny rapport.

I dag publiserte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) en ny nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. HI har levert en del av kunnskapsgrunnlaget i rapporten.

Les rapporten og mer om resultatene her.

En nytte- og risikovurdering tar hensyn til både næringsstoffer og miljøgifter og vurderer om det totalt sett er positivt å spise en matvare eller ikke. 

En av hovedkonklusjonene til VKM er at det å spise fisk er gunstig, og at det beskytter mot flere viktige helseutfordringer i Norge. Dette er ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel hjerneslag, hjerte- og karsykdommer, og demens.

Les saken hos Mattilsynet her: Fortsatt trygt, sunt og viktig å spise fisk | Tilsynsresultater | Verktøy | matportalen.no

Oppveier risikoen for alle aldersgrupper

Fisk inneholder viktige næringsstoffer, men kan også inneholde miljøgifter og andre uønskede stoffer. Rapporten skulle derfor svare på to ting; hvilke konsekvenser får det hvis den norske befolkningen fortsetter med dagens konsum av fisk, eller øker inntaket opp til helsemyndighetenes anbefalinger?

I dag er anbefalingene fra norske helsemyndigheter å spise fisk to til tre ganger per uke, tilsvarende 300–450 gram fisk, der 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell og sild

VKM konkluderer med at fordelene ved å øke inntaket av fisk opp til de anbefalte to til tre middagsrettene per uke, oppveier risikoen for alle aldersgrupper.

Beskytter mot hjertesykdommer

Nytte- og risikovurderingen er basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom fisk i kosten og helse.

Det er gjort beregninger for å finne utfallene ved å enten redusere eller øke sjømatinntaket opp mot det som er dagens kostholdsanbefalinger.

For både menn og kvinner tyder resultatene på at et økt inntak av fisk mot det øvre nivået som er anbefalt, vil redusere antall tilfeller av hjerneslag og hjertesykdom. I tillegg vil et økt inntak redusere antallet nye tilfeller av demens og Alzheimers sykdom.

Vil også øke inntak av miljøgifter

Samtidig vil et økt inntak av fisk øke inntaket av miljøgifter. I 2018 satte EFSA, EUs mattrygghetsorgan, en adskillig lavere tålegrense for hva vi kan innta av dioksiner og dioksinlignende PCB

Økt inntak av fisk opp mot dagens kostholdsanbefalinger vil føre til at nesten alle aldersgrupper vil overstige det tolerabelt ukentlige inntaket for disse stoffene.

VKM vurderer fisken som helhet, og konkluderer med at fordelene vil veie opp for risikoene for alle aldersgrupper.

Fisk vurdert to ganger tidligere

VKM har tidligere kommet med nytte- og risikovurderinger i 2006 og 2014. Den nye rapporten er en bestilling fra Mattilsynet på bakgrunn av at det har kommet ny tilgjengelig kunnskap og data.

Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

En del av dataene på næringsstoffer og uønskede stoffer i fisk kommer fra prosjekter ved Havforskningsinstituttet, både egen overvåkning og overvåkning gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Se hele rapporten her: Benefit and risk assessment of fish in the Norwegian diet (vkm.no)