Gå til hovedinnhold

Havvind: HI får 10 millioner til forskningssatsing


Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.

Illustrasjon: Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen. 

Fotograf: Equinor (alle rettigheter)

Havforskningsinstituttet (HI) får ekstra midler til å forske på miljøeffekter av vindkraft til havs. 
 

– Dette gleder vi oss stort over, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø. 

– Vi vet i dag ikke nok om miljøeffektene av vindkraft til havs. Det er avgjørende å få på plass en helhetlig forskningsinnsats her. Vi er derfor svært glade for at vi får ekstra midler til nettopp dette i revidert statsbudsjett, sier havforskningsdirektøren. 

Havvind er en av mange næringer som skal ha plass i havet og langs kysten. HI sin jobb er å gi kunnskapsbaserte råd, men det er fortsatt mye vi ikke vet i dag, om hvordan vindmølleparker til havs kan påvirke livet i havet, både under bygging og når de er i drift.

Foreløpig går rådene fra HI ut på å unngå spesielt viktige områder for enkelte arter, som gyteområder for fisk, og at man i utbygging unngår områder som er spesielt sårbare eller verdifulle for det marine økosystemet. Men det er altså fortsatt behov for mer kunnskap.

– Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi levere robuste, kunnskapsbaserte råd til myndigheter og storsamfunnet, sier Kvamstø.

mann med sjø bak seg
Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø gleder seg nyheten om ekstra midler til forskning tilknyttet vindkraft til havs.