Gå til hovedinnhold

HI sitt endelige kvoteråd for tobis i 2022 er 95 000 tonn


foto av mange tobis i samlede hender

Tobis lever til dels nedgravd i sandbunn, og bestanden lever derfor på sandbanker i Nordsjøen.

Fotograf: Åse Husebø / HI

Årets tobistokt viser en ganske svak rekruttering av 2021-årsklassen. I tillegg har forskerne funnet veldig lite tobis på Engelsk Klondyke og på Vikingbanken helt i nord.

(Denne saken er oppdatert med endelig toktrapport.)

– Under årets tokt har vi sett middels til svak rekruttering av 2021-årsklassen, altså ettåringene. Mengden tobis er som forventet for eldre årsklassene, sier forsker Espen Johnsen.

Han er bestandsansvarlig for tobis ved HI, og har nettopp kommet tilbake fra årets tobistokt. Ved hjelp av ekkolodd og trål har forskerne sjekket tilstanden til tobisbestanden i Nordsjøen. Toktet danner grunnlaget for HI sitt endelige kvoteråd for hvor mye tobis det er bærekraftig å fiske i norsk økonomisk sone.

For 2022 er endelig kvoteråd 95 000 tonn. Det foreløpige rådet som ble gitt i februar var på 60 000 tonn.

HI anbefaler at forvaltningsområdene 1-3 blir værende åpne for tobisfiske i perioden fra 15. april til 23. juni.

Veldig lite tobis på Engelsk Klondyke

Under årets tokt ble Johnsen og forskerkollegaene overrasket over hvor lite tobis de så i forvaltningsområde 4, altså det nordligste av de sørlige tobisområdene.

– Der er det veldig lav biomasse i år. Det er litt oppsiktsvekkende at vi finner så lite tobis – spesielt på Engelsk Klondyke siden dette feltet har vært viktig for tobisfisket de siste årene. Men det er som forventet at det er lite tobis nord for Engelsk Klondyke, sier Johnsen.

Bestanden i forvaltningsområde 4 og på Vikingbanken (forvaltningsområde 5) vurderes til kritisk lav.

Vekstforholdene for tobisen ser ut til å være gode på alle de sørligste tobisområdene, inkludert Engelsk Klondyke.

– Vi ser at individene har vokst bra og har mye dyreplankton i magen, sier havforskeren.

Mye hyse og hvitting på tobisfeltene

Tobis lever til dels nedgravd i sandbunn, og bestanden fordeler seg derfor på sandbanker i Nordsjøen. Under tobistoktet har forskerne sett mye hyse og hvitting på alle tobisfeltene.

– Det var mye i fjor også, men i forhold til for fem år siden er det veldig mye mer, sier Johnsen.

Forskerne har også funnet mye tobis i magene på disse to artene, men tallene deres tyder ikke på at de utraderer tobisbestanden.

– Det er positivt for disse artene, som har vært langt nede lenge, sier havforskeren.

Den tekniske toktrapporten kommer når den er ferdig i løpet av neste uke.

OPPDATERING: Her er toktrapporten med det endelige kvoterådet.

Slik «teller» vi tobisen med ekkolodd: