Gå til hovedinnhold

Strand på Zanzibar

På Zanzibar er det høyt tempo på fiskemarkedene. Fiskebåtene kommer inn fulle av fisk, og fisken selges videre rett fra stranden. 

Fotograf: Marian Kjellevold/Havforskningsinstituttet

Norske forskere skal styrke fiskeriutdanningen i Tanzania

De neste fem årene skal forskerne veilede studentene i Tanzania i matsikkerhet og ernæring. – Vi skal bygge opp og styrke kompetanse som allerede finnes lokalt, sier HI-forsker Marian Kjellevold.

 

Februar 2022, Zanzibar:

Verden har åpnet igjen, og fem norske forskere setter beina på jorden på Zanzibar. Bak dem ligger en lang flyreise og mye planlegging. Reisen til Zanzibar markerer starten på prosjektet «Samaki», som betyr fisk på swahili.

De neste fem årene skal forskerne bidra til at fiskeristudenter i Tanzania jobber tverrfaglig i prosjektene sine.

– I stedet for å få studenter til Norge og gi dem en utdannelse her, kan vi heller bygge opp og styrke kompetansen som allerede finnes lokalt. Det er en modell jeg har tro på og synes er fin, sier HI-forsker Marian Kjellevold, som leder den delen av prosjektet som går på matsikkerhet og ernæring.

Marian Kjellevold på Zanzibar
Forsker Marian Kjellevold på et av fiskemarkedene på Zanzibar. Foto: Marian Kjellevold/HI. 

God etablert småskalafiskeri på Zanzibar

På strendene på Zanzibar er det høy aktivitet og store fiskemarkeder. Fiskebåter kommer jevnlig inn mot strendene, fulle av både fisk og folk. Unge gutter svømmer ut til fiskebåtene og kommer tilbake med bøtter fulle av fisk.

Fisken selges på de store markedene rett på stranden. Noen ganger auksjoneres den vekk.

Zanzibar har allerede et godt etablert småskalafiskeri. Målet til prosjektet er å få flettet flere forskningsfelt inn i fiskeriutdannelsen. Dette skal forskerne gjøre på tvers av fagfelt.

– Vi skal tenke helhetlig, fra hav til konsum. Derfor blir det å kombinere ulike fagfelt viktig, sier Kjellevold.

Kokt og soltørket ansjos

På fiskemarkedene på Zanzibar ligger det store presenninger dekket med ansjos. Fisken skal soltørkes før den selges videre til blant annet markedene i Kongo.

– Vi oppdaget at ansjosen som lå for å soltørke, ble kokt i store bøtter før den ble lagt i solen. Det er noe vi ikke har sett blitt gjort tidligere i andre prosjekter og land, sier Kjellevold.

Hun forklarer at det er i sånne tilfeller at tverrfagligheten kommer inn i bildet:

– I stedet for at vi kun undersøker hva næringsinnholdet i denne fisken er, vil vi prøve å finne ut hvorfor de gjør det på denne måten. Hvorfor koker de fisken før de soltørker den?

Studentene har interesse for ernæring

Til sammen er det 18 studenter fra University of Dar es Salaam, State University of Zanzibar, Institute of Fisheries Research som er med i prosjektet.

– Halvparten av studentene sa at de ville jobbe innenfor ernæringsfeltet. Det synes jeg var ganske overraskende og fint, sier Kjellevold.

– En av studentene ønsket å starte en studie på gravide og deretter følge barna frem til ettårsalder. Det ligner ganske mye på «Liten i Norge» og «Fjell»–prosjektene vi har hatt her hjemme, legger hun til. 

Tanzania har en matvaretabell fra 2008 som inneholder noen data på næringsstoffer i sjømat, men i liten grad analysetall fra lokale arter.

 

Sidepanel

Fakta om prosjektet:

Formål: Kapasitetsbygging gjennom forskningssamarbeid og veiledning av master- og PhD-studenter.

Hvem er med: Samaki (fish på Swahili) er et samarbeidsprosjekt mellom University of Dar es Salaam, State University of Zanzibar, Institute of Fisheries Research, Zanzibar, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø (prosjektleder).

Mål: Jobbe tverrfaglig med å integrere småskala fiskeri, ernæring, matsikkerhet og rettigheter i forskningsprosjektene, samt bygge på kunnskapen som allerede finnes lokalt og som ofte blir oversett i forskingsprosjekter. Det vil også bli tett samarbeid med regionale nettverk som for eksempel WIOMSA (www.wiomsa.org) og WiMS (www.wiomsa.org/wims).