Gå til hovedinnhold

Mars

Resultat: (28)Bilde tatt av natur like under havoverflaten. Det viser ulike arter som vokser på berget i rosa-røde farger og litt tare. Øverst skinner lyset gjennom overflaten.

Foreslår metodikk for kartlegging av grunne naturtyper rundt oppdrettsanlegg

31.03.2022

Vil gjøre det enklere å unngå negative effekter på sårbar natur.Bilde av forsker Lars Johan Naustvoll som undersøker stillehavsøsters

Meld fra om du ser dette

30.03.2022

Mudderblemmer i skallet til stillhavsøsters gjør dem uappetittlige å spise. Havforskerne ber om din hjelp i sommer. Oppdrettsmerd i sjø.
kronikk

Bærekraftig sjømatproduksjon begynner med fôret

29.03.2022

Kan insekter, gjær, alger og blåskjell bli bærekraftige kilder til fiskefôr, med riktig sammensetning av næringsstoffer?En mann og en kvinne i overall sorterer en sildefangst om bord på båt.

Forskerne oppsummerer gytetokt: Traff silda uvanlig langt nord

28.03.2022

Fant ikke NVG-sild før båtene var kommet vest av Træna.Strand på Zanzibar
HI-historie

Norske forskere skal styrke fiskeriutdanningen i Tanzania

25.03.2022

De neste fem årene skal forskerne veilede studentene i Tanzania i matsikkerhet og ernæring. – Vi skal bygge opp og styrke kompetanse som allerede finnes lokalt, sier HI-forsker Marian Kjellevold.

 Hywind Tampen flytende vindkraftanlegg, med Gullfaks-plattformen i bakgrunnen.

Skal sjekke fisk og miljø rundt Hywind Tampen

24.03.2022

Havforskerne skal kartlegge fiskebestander før havvindutbygging. Figur med kart som viser modellerte drivbanar for mikroplast i Nord-Atlanteren.

Mikroplast frå Europa hopar seg opp i Arktis – kan sirkulere i tiår

24.03.2022

Havforskarar har modellert korleis mikroplast blir spreidd frå dei store elvane i Europa.Kudoa i makrell

Forskere ser en økning av geléfisk–parasitt hos makrell

23.03.2022

Kudoaparasitten gjør fiskekjøttet om til en flytende, geléaktig masse etter at makrellen er død.Zostera Grønngylt P8305571
nyhet

Ålegress «binder» fiskebestandene på kysten sammen

22.03.2022

En ny studie viser betydningen av ålegressenger for å opprettholde robuste, lokale bestander.Liten laks som svømmer over steinbunn.

Fant lite virus i utvandrende villaks

21.03.2022

Havforskningsinstituttet har testet utvandrende villaks for to virus som er vanlige i lakseoppdrett. To av 300 villakser som ble undersøkt testet positivt for virusene.Stillehavøsters ligger i en hånd

Stillehavsøstersen sprer seg i Norden – hvordan bør den håndteres?

21.03.2022

Forskere foreslår felles metoder for kartlegging, overvåkning og fjerning av den invaderende arten. Bilde av oppdrettsanlegg. Fjell med snø på toppene i bakgrunnen.

HI sin risikovurdering av fiskeoppdrett har fått godkjent-stempel

17.03.2022

Den nye metoden som er utviklet for HI sin risikovurdering av miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett har fått et internasjonalt godkjent-stempel.villaks

Laksane sin «BMI» stupte på starten av 2000-talet

16.03.2022

Då forskarane dissekerte magesekkane til 2546 unglaksar frå ein 25-årsperiode, fann dei mindre og mindre innhald.Tre store kveiter i kar.

Har identifisert kjønnsgen hos kveite

15.03.2022

Kveitene i Austevoll har fått genomet sitt kartlagt. Det har gitt nye innsikter i evolusjonshistoria til arten – og kan bidra til vidare utvikling av kveite som oppdrettsfisk.En laks hopper opp av vannet i en merd

Livet i saltvann øker laksens behov for sink

14.03.2022

Når oppdrettslaksen overføres fra ferskvann til saltvann, går den gjennom en stor fysiologisk forandring. Da trenger den mer av ett spesielt næringsstoff.folk sorterer fisk på bånd om bord på båt

ICES suspenderer alle russiske medlemmer

10.03.2022

– Vi må finne gode løysingar for likevel få gitt kvoteråd, seier forskingsdirektør Geir Huse.  Stormfull sjø sett gjennom kuøyet

Stormfull vinter skaper spesielt isfenomen i Barentshavet

10.03.2022

Sterke vinder sørvest i Barentshavet får issmeltingen til å øke nordøst i Barentshavet – nærmest umiddelbart.To torskar ved havbotnen.

Klimaendringar har blanda effekt på fiskebestandar

08.03.2022

Studie viser at torsken kan bli ein klimavinnar i nord – men ein tapar i sør.villaks

På kun ett år ble villaksen 10 centimeter mindre

04.03.2022

Skyldes store endringer i Norskehavet i 2004–2005.To kvinner i arbeidstøy tar loddeprøvar på loddegytetokt.

Følg loddegytetoktet her

04.03.2022

Det to uker lange toktet begynte 28. februar og pågår til 13. mars.Jod-boks

Tang og tare kan ikke erstatte høykonsentrert jod ved atomulykker

04.03.2022

Kun høykonsentrerte jodtabletter kan beskytte mot radioaktivt jod.Hvite, skummende bølger på havet og en sjøfugl som flyr over dem.

Mindre miljøgifter i norske havområder enn før

04.03.2022

Men miljøgiftene forsvinner ikke fra næringskjeden.Dykkere fester koraller på netting.
kronikk

Klimatilpasningene går for sakte

04.03.2022

Kronikk i Aftenposten 28. februar: De globale klimagassutslippene må kuttes raskt. Det haster langt mer enn mange synes å innse.Korallrev som veks ut over havbotnen. Den raude sjøtre-korallen stikk opp i framkant, medan små svampar er spredt utover revet.
HI-historie

Tusenvis av korallrev utanfor Noreg

03.03.2022

Sannsynlegvis er det titusenvis av små og store korallrev utanfor Noreg.Fjord.
kronikk

Vannkraft visker ut årstidene i fjordene

02.03.2022

Livet i fjorden har gjennom århundrer har tilpasset seg denne naturlige rytmen. Om den forstyrres, får det følger for økosystemet.mann holder hummer mot kamera

Hummarbestanden ned 92 prosent på 90 år

01.03.2022

Nedgangen i hummarbestanden er endå større enn kva ein tidlegare har trudd.To menn i kjeledress og hjelm på dekk med en trål på vei ut i sjøen gjennom en åpning

Flere fiskere er med på fangstprøvelotteriet

28.03.2022

Men forskerne ønsker hjelp fra enda flere fiskere.Fisker i småbåt på sjøen.
kronikk

Rike og robuste økosystem er grunnlaget for fiskeriene

30.03.2022

FNs klimapanel og naturpanel har sagt at mer natur bør beskyttes, også til havs. Hva betyr det for fiskeriforvaltningen?