Gå til hovedinnhold

Har påvist ny type sildesopp-parasitt


Hvilesporer og hyfer i en makrellnyre sett gjennom et mikroskop

Slik kan en sildesoppinfisert makrellnyre se ut i mikroskopet.

Fotograf: Julia Storesund / Havforskningsinstituttet

Sildesoppen som forskerne har funnet i makrell, viser seg å være en egen art – ikke «vanlig» sildesopp. Det kommer frem i en ny studie.

Til tross for navnet er sildesopp ingen sopp, men en parasitt.

– Den ligner på sopp og lager store sporelignende strukturer i fisken. Derfor trodde vi lenge at sildesopp var nært beslektet med sopp, men det er den ikke, sier havforsker Julia Storesund.

Genetiske analyser har senere vist at sildesopp tilhører en gruppe med parasitter som kalles Ichthyosporea.

Fant ny parasittart

En ny studie kaster nå nytt lys over parasitten. I laboratoriet til Havforskningsinstituttet dyrket masterstudent Caroline da Silva Nylund frem den soppaktige parasitten fra både makrell og sild. Så studerte forskerne utseendet til parasitten i mikroskop og gjorde genetiske analyser.

Konklusjon: Sildesoppen i makrell er forskjellig fra arten i sild.

– Vi har funnet ut at sildesoppen i makrell må være en ny art. Den har blitt observert før, men ble da regnet som «vanlig» sildesopp, sier Storesund.

Funnene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Fish Diseases.

Hva den nye parasittarten vil hete offisielt, vil bli offentliggjort i en annen vitenskapelig artikkel på et senere tidspunkt.

Kvinne med blå hjelm og blå plasthansker undersøker makrell som har fått muskelen snittet opp.
Caroline da Silva Nylund undersøker infisert makrell. (Foto: Julia Storesund / Havforskningsinstituttet)

Farlig for silden

Sildesopp ble beskrevet for første gang da den ble funnet i regnbueørret i Tyskland på slutten av 1800-tallet. I Norge fikk parasitten navnet sitt fordi den stort sett ble funnet i sild.

– Hos oss har det vært store utbrudd av parasitten i sild. Store mengder med død sild fløt i land, sier Storesund.

Når sild blir tungt infisert med sildesopp, er det lett å se at fisken er syk. Den blir veldig tynn, kan få deformert ryggrad og sår på bakre del av kroppen.

– Så sildesopp kan være veldig farlig for silden, sier havforskeren.

Men ikke for makrellen

De siste årene har forskerne begynt å finne mye sildesopp i makrell. Det skjedde første gang på et tokt i regi av HI i 2019, og den samme observasjonen ble gjort på et tilsvarende tokt året etter. I noen av fangstene var samtlige av makrellene som ble undersøkte infisert med sildesopp.

– At makrell var så infisert, var vi ikke klare over, sier Storesund.

Men i motsetning til sild, ser det ut til at makrellen ikke tar så mye skade av parasitten.

– Selv om makrell er sterkt infisert, så ser vi det ikke på fisken, sier havforskeren.

Når infisert makrell blir dissekert er fiskene ofte fulle av hvite prikker på innvollene, men ellers ser makrellene friske ut.

– Det ser ut som om makrellen tåler parasitten forholdsvis bra, sier Storesund.

Samtidig er det ikke like lett å oppdage massedødelighet hos makrell, forklarer hun.

– Silden flyter opp når den dør, men makrellen synker. Den har nemlig ingen svømmeblære.

Kvinne i oransje arbeidsklær studerer sild mens hun sitter på dekk med oransje bøtter med fisk rundt seg.
Julia Storesund undersøker NVG-sild på tokt. (Foto: Paolo Cipriani / Havforskningsinstituttet)

Kan ta parasitten med seg nordover

Funnet av den nye sildesopparten reiser flere nye spørsmål som Storesund og forskerkollegaene hennes ønsker å finne svar på.

– Hvordan er slektskapet mellom sildesoppene? Vi lurer også på om de forskjellige typene av sildesopp bare går på én fiskeart, eller om de kan hoppe mellom flere forskjellige fiskeslag, sier Storesund.

I tillegg vandrer makrell lenger og lenger nord, der det finnes mange fiskeslag som har blitt eksponert for «vanlig» sildesopp. Men forskerne vet ikke hvordan disse fiskeslagene vil tåle den nye «makrellsoppen».

– Dette kan potensielt få konsekvenser for arter som lever lenger nord. Men det er fortsatt mye vi ikke vet om livssyklusen til disse parasittene og hvordan artene smitter fra én fisk til en annen, sier havforskeren.

Referanse

Storesund, Julia E., C. Da Silva Nylund, E. Karlsbakk, L. Giulietti, M. Bao, P. Cipriani og A. Levsen. «High prevalence of Ichthyophonus sp. infections in Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus)». Journal of Fish Diseases (2022). Lenke: https://doi.org/10.1111/jfd.13652