Gå til hovedinnhold

Esben skal finne ut hvordan torskefiskerier påvirker kystøkosystemene


Liten fiskebåt på fjorden, med mange måsar som flyg rundt båten.

Kystfiskar på fjorden. Illustrasjonsfoto.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

Havforsker Esben Moland Olsen får over ni millioner kroner av Forskningsrådet, for å forske på hva fiskepress rettet mot torsk har å si for økosystem langs kysten. 

– Det har ikke sunket helt inn enda, men føles helt fantastisk, smiler havforsker Esben Moland Olsen. 

Han har nettopp fått vite at hans forskningsprosjekt har kommet gjennom Forskningsrådets trange nåløye: han er tildelt 9,4 millioner kroner i kategorien FRIPRO, Banebrytende forskning. 

– Jeg kommer nok til å feire med et aldri så lite kakestykke i ettermiddag, når jeg har fått summet meg litt. Det er utrolig stas at jeg nå får sjansen til å jobbe mer med noe av det jeg synes er aller mest spennende. 

Skal sammenligne dynamikken i «vanlige» og verna områder 

Hva er det så Esben synes er så interessant? Jo, det er hvordan økosystemene vi har langs vår langstrakte kyst henger sammen. 

– Vi vil forsøke å forstå hvilken rolle fiskeriene og fiskepresset spiller inn i disse ulike, lokale økosystemene, forklarer havforskeren. 

 – Måten vi gjør det på, er å sammenligne områder som er helt eller delvis vernet, med områder der det fiskes aktivt i dag. Vi kombinerer merkeforsøk og feltarbeid med historiske data, for å se tilbake i tid. 

Målet er å finne ut hvordan fiskeriene påvirker både enkelte fiskebestander, men også «hele systemer» lokalt. 

Selekterer fisket ut ulike «personligheter» slik at man indirekte avler frem nye egenskaper i de lokale fiskebestandene? Hva skjer om det blir mindre av «rovdyrene» på toppen av næringskjeden, slik kysttorsken tradisjonelt har vært? Er det da noen andre arter som overtar «tronen»? 

– Det vi på mange måter undersøker her, er rett og slett evolusjon. Påvirker fiskeriene hvordan økosystemene utvikler seg langs kysten vår, og på hvilken måte?   

Torsk
Hvem overtar for torsken, om det blir færre av den? Det er ett av mange spørsmål Esben og kollegene stiller seg. Foto: Øystein Paulsen / HI 

Feltarbeid i Skagerrak – med nasjonal agenda 

Prosjektet har utgangspunkt i Skagerrak, men Esben Moland Olsen mener resultatene vil være relevante for hele landet. 

– Skagerrak er et område som er under sterkt press av mange ulike typer menneskelig aktivitet. Her er også områder som er helt stengt for fiske, som Tvedestrandsfjorden, og områder der fisket er regulert, som Raet, Hvaler og Færder.

Dette gir oss gode referanseområder, som gjør oss i stand til å se forskjeller mellom områder der det fiskes mye, og områder der naturen og dens svingninger får virke alene.  

– Men det betyr ikke at det vi finner ut her, kun gjelder her. Målet er å forstå dynamikken i kystøkosystemene bedre, slik at vi bedre kan forutsi hvordan fiskeri kan være en «game changer» lokalt langs hele kysten vår. 

Havforskningsdirektøren: Imponerende 

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø gleder seg over tildelingen til Esben og co. 

– Dette er veldig gledelige nyheter. Det viser at vi jobber systematisk og tverrfaglig i organisasjonen vår, med å få frem gode prosjekter. Det er videre imponerende at Esben og kollegene lykkes med å komme gjennom et så trang nåløye som denne tildelingen er. 

smilende mann lener seg på taukveil
Imponert: Havforsker Nils Gunnar Kvamstø. Foto: Eivind Senneset/HI