Gå til hovedinnhold

Tre faktorer forsterker oppvarmingen i det nordlige Barentshavet


Baugen på et skip i forgrunnen og hvit sjøis i bakgrunnen.

Vinter ved Bjørnøya i Barentshavet

Fotograf: Monika Sæle / Havforskningsinstituttet

Varmere vann fra sør, mindre avkjøling i nord og mindre is. Til sammen gjør de livet vanskeligere for de arktiske artene i havet.

– Klimaendringene har endret den arktiske delen av Barentshavet og Polhavet. Det er blitt varmere vann og mindre is, sier havforsker Randi Ingvaldsen.

Under klimakonferansen «Effects of Climate Change on the World’s Ocean» skal hun fortelle 700 av verdens fremste klimaforskere om hvordan havet helt i nord og fiskene som lever der blir påvirket av klimaendringene.

Forsterkningsloopene i havet

Havområdene i Barentshavet og Polhavet blir allerede påvirket av klimaendringer – på flere ulike måter: Varmere vann fra sør, mindre avkjøling i nord og mindre is.

– Vannet som kommer inn fra Atlanterhavet er blitt varmere. Og så blir denne oppvarmingen forsterket i våre havområder, fordi avkjølingen er blitt mindre. Så der har du en dobbel effekt, sier Ingvaldsen.

Det er før vi har kommet til isen. Det varme vannet har nemlig ført til at det har blitt mindre is i Arktis enn tidligere.

– Iskanten har beveget seg lenger nord. Vi ser rett og slett at det er større områder uten is, og mindre is der det faktisk er is, sier Ingvaldsen.

Mindre is fører til svakere lagdeling i havet, som igjen fører til mindre is.

– Disse tre mekanismene gir en forsterkningsloop i havet, sier forskeren.

Negativt for de arktiske artene

For den arktiske delen av Barentshavet og artene som lever der, er utviklingen negativ.

– Mange av de arktiske artene får dårligere leveforhold fordi isen blir borte og vannet blir varmere, sier Ingvaldsen.

– Og så kommer i tillegg nye arter inn på deres områder og spiser dem eller maten deres, legger hun til.

Liten polartorsk svømmer under is.
Polartorsken er en av de arktiske artene som har fått det vanskeligere på grunn av klimaendringene. (Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet)

Gode nyheter for de sørlige artene

For de mer varmekjære artene kan klimaendringene være bra.

– De boreale artene, som torsk, får blant annet større leveområder, sier Ingvaldsen.

En annen konsekvens av varmere vann og arter som flytter mer på seg, er at økosystemet blir mer sammenkoblet.

–  Men da blir økosystemet også mer sårbart for korte ekstremsituasjoner, som for eksempel varmebølger. Det er enkeltår som er mye varmere enn vanlig, og disse kan ha store effekter på økosystemet, sier havforskeren.